Slechte luchtkwaliteit in Nederland remt groei

Bussum/Den Haag - De slechte luchtkwaliteit belemmert de ambitie van het nieuwe Kabinet om Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieën te verankeren en te versterken. Als gevolg van Europese normen voor onder andere fijnstof zitten verschillende Nederlandse steden tegen hun grenzen van economische groei aan. Bovendien leidt een hoge dosis fijnstof voor ernstige gezondheidsrisico's en vormt het daarmee een bedreiging voor de beroepsbevolking.

Tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort, georganiseerd door de stichting Schone Lucht voor Iedereen, is geconcludeerd dat Nederland schone lucht hoger op de agenda moet zetten. Zelfs als Nederland aan de Europese normen zou voldoen dan zijn er nog steeds grote gezondheidsrisico's aan de dan aanwezige concentraties fijnstof verbonden. Nederland, dat zich in de top bevindt als het om landen met de meeste luchtvervuiling in Europa gaat, staat op dat punt voor grote uitdagingen, aldus prof. dr. Maarten Krol van de Wageningen University en een van de sprekers op de bijeenkomst.

Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat investeren in luchtkwaliteit niet alleen voor een gezondere leefomgeving zorgt, maar ook de economie in Nederland kan stimuleren. Zo genereert de productie van groen gas, dat voor een schonere verbranding in verkeer en vervoer kan zorgen en minder fijnstofuitstoot oplevert, naar schatting alleen al in Nederland aan 1.500 personen (FTE) werkgelegenheid, zo blijkt uit een zeer recent onderzoek van Ecorys. Bovendien leidt de productie van groen gas in Nederland tot een verminderde energie-afhankelijkheid van het buitenland en een gezonder leefklimaat in stedelijke gebieden.

Debatterende Tweede Kamerleden tijdens de onder voorzitterschap van voormalig Tweede Kamerlid Sabine Uitslag staande bijeenkomst 'Luchtvervuiling in Nederland: voorkomen of genezen?' erkennen dat de politiek aan zet is, maar dat de oplossing alleen in samenwerking met marktpartijen, wetenschappers en andere relevante partijen gerealiseerd kan worden.

Voorzitter Steffen Gelms van de stichting Schone Lucht voor Iedereen concludeerde aan het eind van de bijeenkomst: 'Hoe paradoxaal het ook mag klinken, maar alleen door te investeren in schone lucht kan economische groei gerealiseerd worden en zorgen we voor een gezonde beroepsbevolking en een hoger welzijn in ons land'.

Over stichting Schone Lucht voor Iedereen
De stichting Schone Lucht voor Iedereen opereert vanuit een platformfunctie om alle relevante partijen bijeen te brengen en gezamenlijk te streven naar schone lucht. Doelstellingen zijn om schone lucht hoger op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen, vervuilers van de lucht aan te sporen vervuiling tegen te gaan en innovatie te bevorderen om daarmee de huidige vervuiling in de lucht weg te nemen. De stichting Schone Lucht voor Iedereen is een initiatief van Chiesi in nauwe samenwerking met Syntens, de Kennisalliantie en De Legitimiteit Groep. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Steffen Gelms (voorzitter), Fred van Vliet (penningmeester), Remco Hofman (secretaris) en Eva Hermans (algemeen bestuurslid). Directeur van de stichting is Kevin Zuidhof.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie en een foto van het bestuur kunt u contact opnemen met:
Kevin Zuidhof (directeur), kevin@schoneluchtvooriedereen.nl, 06 - 22 44 88 22

Stichting Schone Lucht voor Iedereen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234