Bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Zaanstad op andere locatie

Vanaf 23 november 2012 begint in de gemeente Zaanstad een nieuwe ronde van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker. Het mobiele onderzoekscentrum heeft een andere standplaats gekregen: Op het parkeerterrein bij Sporthal Wormer, Spatterstraat 21, 1531 DA Wormer.

De reden voor het innemen van een andere standplaats is dat er geen geschikte standplaats beschikbaar is in Wormerveer.

Bevolkingsonderzoek Midden-West is verplicht om het bevolkingsonderzoek borstkanker eens in de twee jaar aan te bieden. Wij beseffen dat een andere standplaats soms leidt tot een langere reisduur voor cliënten. Toch vinden wij het binnen de vastgestelde termijnen aanbieden van het onderzoek aan de cliënten belangrijker, omdat wij de medische kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voorop stellen.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In Wormer worden dit jaar vrouwen uitgenodigd uit de woonplaatsen Wormerveer (postcode 1521), Westknollendam (postcode 1525), Krommenie (postcode 1561 en 1562). Het gaat om ongeveer 4600 vrouwen die een uitnodiging ontvangen van Bevolkingsonderzoek Midden-West.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch via de gemeentelijke basisadministratie. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangen alle vrouwen die tot de doelgroep behoren een uitnodiging. De uitnodigingen worden ongeveer vier weken van te voren verzonden per straat of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

Wat houdt het onderzoek in?
Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. In de vorige ronde was de opkomst 80%. Vrouwen krijgen het onderzoek gratis aangeboden. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten. Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van alle onderzochte vrouwen is bij gemiddeld 2% aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Het screeningsonderzoek kan namelijk te beperkt zijn om borstkanker uit te sluiten. Bij ongeveer een op de drie van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen
Borstkanker is in Nederland een groot gezondheidsprobleem. Elk jaar worden er ongeveer 13.000 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt en overlijden ongeveer 4.000 vrouwen als gevolg van deze ziekte. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Door borstkanker met röntgenfoto's in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto's zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen en nog geen klachten geven. Om de foto's te maken is maar heel weinig röntgenstraling nodig. Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden. Sinds het begin van het bevolkingsonderzoek in Nederland worden meer gevallen van borstkanker ontdekt en is de sterfte aan borstkanker met ongeveer 25% afgenomen.

Bevolkingsonderzoek Midden-West

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234