Genomineerden Erasmus Innovatie Award 2012 zijn bekend

Movares, Mediaan/ ABS, Roche Diagnostics en Claymount Technologies zijn genomineerd voor de Erasmus Innovatie Award 2012. De winnaar van de Erasmus Innovatie Award 2012 wordt bekend gemaakt tijdens de 2012 Annual INSCOPE Conference op 23 november 2012.

INSCOPE - Research for Innovation voert sinds 2006 jaarlijks de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit onder Nederlandse bedrijven. Het onderzoek staat onder leiding van Prof.dr. Henk Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). "De genomineerde bedrijven zijn een voorbeeld voor andere organisaties om nieuwe kennis om te zetten in nieuwe producten en/of diensten. Dergelijke sociaal innovatieve organisaties zijn middels flexibele organisatievormen, dynamische managementvaardigheden, slimmer werken, en samenwerking met externe partijen in staat om, ook in economisch uitdagende tijden, competitief te blijven," aldus Prof. Volberda.

De jury voor het bepalen van de winnaar van de Erasmus Innovatie Award 2012 bestond uit:
- De heer H. Biesheuvel (Voorzitter van MKB-Nederland)
- De heer M. Bos (Directeur Economische Zaken bij Sociaal-Economische Raad)
- De heer C. Buijink (Secretaris-generaal bij Ministerie van Economische Zaken)
- De heer W. Draijer (Voorzitter van Sociaal-Economische Raad)
- De heer B. Wientjes (Voorzitter van VNO-NCW)

Movares
Net als de andere genomineerde bedrijven scoort Movares bovengemiddeld op een brede reeks van indicatoren van innovatie. De innovatiestudio is een voorbeeld van het advies- en ontwerpbureau op het gebied van infrastructurele werken om haar innovatiekracht te vergroten. Middels deze studio wordt er structureel ruimte geboden om ideeën om te zetten in nieuwe producten en/of diensten. Dit heeft onder andere geresulteerd in "Eurolocking", een nieuwe treinbeveiliging. De innovatiestudio biedt ook ruimte om externe partijen als cliënten in het innovatieproces te betrekken. Het bedrijf ontwikkelt zich niet alleen op de spoor gerelateerde markten, maar ook op andere markten als de watermarkt. Tevens biedt het bedrijf aanzienlijke mogelijkheden voor kennisdeling binnen de organisatie en faciliteert het management ruimte voor de medewerkers om zich te ontwikkelen.

Mediaan/ABS
Mediaan / ABS is een ICT-dienstverlener met vestigingen in Heerlen en Düsseldorf. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei meegemaakt, maar is in staat gebleken om, ondanks de groei, een innovatieve organisatie neer te zetten. Zo werkt het bedrijf met een cellenstructuur (kleine bedrijfseenheden, red.) om voordelen van kleine organisaties als cultuur, werkwijzen etc. te bewaken. Tevens heeft de ICT-dienstverlener toegang tot een flexibele schil van ZZP'ers die de organisatie desgewenst kan inzetten. Daarnaast heeft het bedrijf een omslag gemaakt van een meer productgerichte organisatie naar een klant georiënteerde organisatie. Via betrokken managers en interne en externe kennisdeling wordt eraan bijdragen dat de talenten en competenties van de medewerkers beter worden aangewend. Enkele voorbeelden hiervan zijn kennisgroepen, interactieve sessies met klanten over ontwikkelingen, en samenwerking met universiteiten om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Roche Diagnostics Nederland BV
Roche Diagnostics Nederland BV is de Nederlandse tak van Roche Groep. Het bedrijf is in staat om in de complexe markt waarin zij opereert innovatieve oplossingen te realiseren. Hierbij speelt samenwerking met externe partijen een belangrijke rol voor het biotechnologiebedrijf. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is met laboratoria van ziekenhuizen. Via haar relatief nieuwe tak "lab consultancy" raakt Roche Diagnostics Nederland BV meer betrokken bij het laboratorium van een ziekenhuis om zo in te spelen op specialisatie-vraagstukken in de zorgmarkt. Ook het organiseren van evenementen, zoals "the future starts today", met partijen uit verschillende disciplines is een middel om ontwikkelingen in de zorgmarkt in kaart te brengen. Dit biedt niet alleen additionele inzichten in de markt, maar biedt ook mogelijkheden om sneller in spelen op veranderingen.

Claymount Technologies Group BV
Dit bedrijf ontwerpt en maakt onderdelen met betrekking tot röntgentechnieken voor de medische industrie en industriële toepassingen. Het bedrijf met haar hoofdkantoor in Dinxperlo is bovengemiddeld in staat om flexibel te organiseren. Deze vorm van modulair organiseren komt zowel tot uitdrukking in de technologische kant van het bedrijf als de organisatorische kant. Zo faciliteert het management kennisdeling tussen verschillende disciplines. Dit heeft onder meer geleid tot een apparaat om digitale afdrukken te krijgen uit mammografie apparatuur, het zogeheten SmartBucky DM. Via dergelijke cross-disciplinaire interactie kunnen tevens onderdelen verwijderd worden die integraal gezien niet nodig zijn. Tevens heeft de organisatie multidisciplinaire teams tijdens het traject van engineering tot aan logistiek om commitment met de producten te vergroten.

Het voorbeeld van SmartBucky DM Illustreert ook de voelsprieten van de organisatie in de markt. Op basis van vergelijkingen tussen diverse Europese medische zorgmarkten kwamen verschillen tussen analoge en digitale toepassingen aan het licht. De aanwezigheid van laboratoria op meerdere plaatsen in de wereld is niet alleen een bron voor nieuwe ontwikkelingen, maar biedt ook mogelijkheden om lokale kennis en talenten elders door te ontwikkelen en te exploiteren.

Bekendmaking van de winnaar
Op 23 november 2012 wordt tijdens de 2012 Annual INSCOPE Conference de winnaar bekend gemaakt van de Erasmus Innovatie Award 2012. Deze conferentie duurt van 09.00 uur tot 17.00 uur en wordt gehouden op de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Tijdens deze conferentie worden ook de bevindingen van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor gepresenteerd. Het onderzoeksteam van de Erasmus Competition & Innovation Monitor bestond uit Prof.dr. Henk Volberda, Prof.dr. Frans Van Den Bosch, drs.ing. Kevin Heij, Prof.dr. Justin Jansen en Dr. Michiel Tempelaar. Meer informatie over de 2012 Annual INSCOPE Conference en over de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor is te vinden op www.inscope.nl.

Rotterdam School of Management, Erasmus University

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234