Recordpoging Maritieme Gastlessen vrijdag in Tweede Kamer afgesloten

De Recordpoging Maritieme Gastlessen - onderdeel van de Maritime Week 2012- wordt vandaag in de Tweede Kamer in het bijzijn van Anouchka van Miltenburg (voorzitter Tweede Kamer) afgesloten. Dan wordt ook bekend gemaakt hoeveel maritieme gastlessen er deze week zijn gegeven.

Recordpoging Maritieme Gastlessen
De Recordpoging Maritieme Gastlessen is de start van een nieuw initiatief. Met hulp en medewerking van het maritieme bedrijfsleven zijn in één week tijd door het hele land maritieme gastlessen en voordrachten georganiseerd. "De Recordpoging waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk gastlessen te verzorgen, is bedoeld om zichtbaar te maken hoe interessant het is om in de maritieme industrie te leren en te werken. Veel jongeren zijn niet bekend met de opleidings- en beroepsmogelijkheden", aldus Mieke Bakker-Mantjes, voorzitter Human Capital Council Nederland Maritiem Land/ algemeen directeur Scheepsbouw Nederland. Met 12.000 in deze sector actieve ondernemingen en daarmee 186.000 arbeidsplaatsen is er nu en in de toekomst behoefte aan goed opgeleide jongeren.

Op 8 november gaf Arie Kraaijeveld (voorzitter Nederland Maritiem Land) de aftrap voor de Recordpoging Maritieme Gastlessen aan boord van de Hr.Ms. Holland die afgemeerd lag aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Martin Dorsman, directeur van de KVNR, gaf de eerste gastles aan 65 leerlingen van basisschool De Globe en klas 2 van de Veenoord LMC vmbo uit Rotterdam. De Recordpoging wordt op 16 november officieel in de Tweede Kamer afgesloten. Arie Kraaijeveld (voorzitter Nederland Maritiem Land), Mieke Bakker-Mantjes (algemeen directeur Scheepsbouw Nederland) en Tineke Netelenbos (voorzitter KVNR) maken samen met basisscholieren en studenten van TU Delft en Rotterdam Mainport University bekend hoeveel gastlessen er van 8 tot en met 16 november gegeven zijn.

Gastlessen en Topsector Water
De Recordpoging Maritieme Gastlessen vormt daarnaast de start van een estafette van gastlessen water. Deze estafette loopt tot en met de Wereld Waterdag op 22 maart 2013. Thecla Bodewes (voorzitter kernteam Human Capital Water/ directeur Scheepswerf De Kaap/ Scheepswerf Bodewes/ Maritima Green Technology) heeft het initiatief voor de estafette genomen. Diverse professionals hebben inmiddels interesse getoond om de watersector via gastlessen onder de aandacht te brengen.

Maritime Week
Tijdens de Maritime Week, die duurt van 8 tot en met 17 november 2012 zijn er diverse activiteiten voor jongeren, maritieme bedrijven en politiek georganiseerd.

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234