Catharina Ziekenhuis handelt buitenproportioneel tegen Dermatologen

Eindhoven, 15 november 2012 - De Maatschap Dermatologie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) is verbijsterd over het definitief opzeggen van de toelatingsovereenkomst door de Raad van Bestuur van het CZE. De Maatschap vindt dat zij ten onrechte wordt beschuldigd van het bewust financieel benadelen van patiënten en de ziekenhuisorganisatie en dat de opzeggingsprocedure elke fundering mist. "Onze jarenlange inzet om voor onze patiënten en het CZE de hoogste kwaliteit aan zorg te bieden, wordt teniet gedaan. Patiënten, medewerkers en onze jonge dokters zijn hier de dupe van. Wij hebben altijd volledig te goeder trouw en in oprechtheid gehandeld. Er is geen sprake van dat patiënten financieel benadeeld zouden zijn, zoals de Raad van Bestuur zegt." aldus de Maatschap Dermatologie.

Met toestemming van de Raad van Bestuur was in september 2011 een pilot gestart op de afdeling Dermatologie met het leveren van niet verzekerde dermatologische zorg (NVZ). De voorzitter van de Raad van Bestuur, Piet Batenburg, ontkent nu deze toestemming en beschuldigt de Maatschap van het misbruik van middelen van het ziekenhuis en het benadelen van patiënten. Een hoorzitting had volgens de Maatschap geen zin meer, omdat de Raad van Bestuur van het CZE reeds lange tijd uitging van de schuld van de Maatschap, zoals ook uit het persbericht van vorige week van het CZE bleek. Door de publieke aanval van de Raad van Bestuur is de Maatschap nu genoodzaakt met spoed de waarheid op tafel te krijgen. Dat kan alleen met de hulp van onafhankelijke partijen: de rechter en het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg. De Maatschap heeft hen dan ook gevraagd om een onafhankelijk oordeel. In het belang van patiënten, medewerkers en artsen in opleiding is deze juridische weg nu noodgedwongen ingeslagen.

Gertruud Krekels, dermatoloog in het CZE: "Wij voelden ons thuis in het Catharina Ziekenhuis. Wij werken dagelijks aan het verbeteren van de zorg voor patiënten en zijn opleiders van toekomstige artsen. Ons motto is: de zorg beter maken kunnen veel mensen, de zorg beter én goedkoper maken is de echte uitdaging. Wij hebben altijd te goeder trouw gehandeld. Wij zijn verbijsterd over de beschuldigingen van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Onze integriteit wordt nu volstrekt ten onrechte in twijfel getrokken. Dat is schadelijk voor ons, maar nog meer voor onze medewerkers en de jonge mensen die wij opleiden. Zij leven nu in grote onzekerheid over hun toekomst. Gelukkig is het vertrouwen van onze patiënten in onze Maatschap onveranderd hoog. Hun reacties zijn hartverwarmend. "

De afspraak met de Raad van Bestuur was om tijdens de pilot inzicht te krijgen in aantallen patiënten en soorten van zorg. De verrekening van de kosten van het ziekenhuis, een evaluatie en het ontwerpen van een business plan zouden na afronding van de pilot plaatsvinden. Uit het door de Raad van Bestuur ingesteld onderzoek - waarvan een concept reeds in juli beschikbaar was voor de Raad van Bestuur en de Maatschap - kwamen geen onoplosbare problemen naar voren. Toen de definitieve conclusies op 5 november jl. met de Maatschap gedeeld werden, werd direct de opzeggingsprocedure gestart. Die manier van handelen heeft de Maatschap verbijsterd.

De houding van de Raad van Bestuur richting de afdeling was al langer vijandig. Toen de officiële opleidingsvisitatiecommissie onlangs constateerde dat er meer fysieke ruimte nodig was om aan de eisen van de opleiding te voldoen, werd dit door de Raad van Bestuur - buiten medeweten van de Maatschap, terwijl deze nota bene primair verantwoordelijk is voor de opleiding - juridisch aangevochten. Een verzoek van de Maatschap aan de Raad van Bestuur om mediation om de verhouding te verbeteren, werd door diezelfde Raad in april van dit jaar naast zich neergelegd.

De achtergrond van de pilot die was gestart, was dat steeds meer reguliere dermatologische behandelingen buiten het basis verzekeringspakket vallen (niet verzekerde zorg). Patiënten blijven echter wel behoefte hebben aan die zorg. Met het verlenen van ook niet verzekerde zorg, beoogde de maatschap dat patiënten beter geholpen zouden kunnen worden. Het mes sneed zo aan twee kanten: meer patiëntgerichte zorg én kostenbesparing. Een voorbeeld hiervan is de spataderbehandeling. Het bezoek aan de arts en het onderzoek vallen onder verzekerde zorg, maar als bij het bezoek aan het ziekenhuis blijkt dat het om een mini-spatader gaat, is de behandeling niet langer verzekerd. Als de patiënt dat wil, kan de mini-spatader toch worden behandeld door de vertrouwde arts, maar die zorg is dan niet verzekerd.

De Maatschap is van mening dat de handelswijze van de Raad van Bestuur onbegrijpelijk en buitenproportioneel is. Er is door de Maatschap volledig te goeder trouw, in alle openheid en met toestemming gehandeld. Het enig oogmerk was om de patiënt van dienst te zijn tegen lagere kosten.

De afdeling Dermatologie van het Catharina Ziekenhuis is het grootste perifere dermatologische opleidingscentrum van Nederland en wordt internationaal geroemd. Jaarlijks zijn er ruim 40.000 patiëntcontacten. De maatschap loopt voorop met de behandeling van huidkanker en speelt een belangrijke rol in de opleiding voor jonge dokters, semi-artsen en physician assistants.

Maatschap Dermatologen Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234