ANBO wil Asscherbanen

Van de 512 duizend werklozen in het derde kwartaal van 2012 waren er volgens het CBS 173 duizend ouder dan 45 jaar. Dat is vandaag bekend gemaakt. Slechts 15 procent van de oudere werklozen van 45 tot 65 jaar vindt na drie maanden een baan. "Hoog tijd voor Asscherbanen om werklozen weer aan een baan te helpen", luidt de noodkreet van ANBO-directeur Liane den Haan.

Oudere werklozen
Geld om oudere werklozen te helpen bij het vinden van een baan is er niet. Ze moeten zich zelf aan hun lot ontworstelen en flexibel zijn. Volgens ANBO-directeur Liane den Haan vallen oudere werknemers steeds meer tussen de wal en het schip. "Hoog tijd dat het kabinet de Melkertbanen weer van stal haalt. Of noem het Asscherbanen. Het kabinet moet weer met een systeem komen om werklozen succesvol aan het werk te helpen."

Sociale agenda
Om langdurige werkloosheid te voorkomen moet er volgens ANBO aanvullend beleid komen, zoals Asscherbanen en het UWV niet beroven van alle re-integratie en begeleidingsbudgetten. Om de arbeidsmarktpositie van senioren te verbeteren moeten er plannen komen voor betere begeleiding, meer training, een verbetering van het imago van ouderen bij werkgevers. Daar zou volgens ANBO een deel van het budget voor de sociale agenda voor kunnen worden benut.

Over ANBO
ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbe¬schouwelijke, maatschappelij¬ke of politieke opvatting. De seniorenorganisatie is spreekbuis voor bijna 400.000 senioren en wil de zelfstandigheid en de keuzevrijheid van ouderen vergroten, onder meer op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie, en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen. ANBO is lid van FNV, NPCF en Age Europe. Meer informatie is te vinden op www.anbo.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van der Aa, persvoorlichter, telefoon: 0348-466613 of 06-22 83 21 00. E-mail: f.vanderaa@anbo.nl.
Of bellen met Renée de Vries, persvoorlichter, telefoon: 0348-466644 of 06-46 27 06 18. E-mail: r.devries@anbo.nl.

ANBO

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234