Vijfhonderd scholen in Nederland 'Vreedzaam'

Op donderdag 15 november gaat de 500ste 'Vreedzame School' in Nederland van start. Het betreft basisschool De Bijenkorf in Gouda die met het programma De Vreedzame School aan de slag gaat. De leerlingen en leraren van De Bijenkorf zetten zich vanaf vandaag in voor een positiever klimaat in de klas en op school. Onderwijswethouder Marion Suijker is bij deze feestelijke en belangrijke gebeurtenis aanwezig.

Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we conflicten goed op? Hoe kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan de gemeenschap waar we deel van uit maken? En staan we wel open voor mensen die 'anders' zijn dan wij? Leerkrachten en leerlingen van basisschool De Bijenkorf in Gouda buigen zich de komende tijd - aan de hand van het programma De Vreedzame School - over dit soort pittige vragen.

Over De Vreedzame School
Het programma De Vreedzame School is ontwikkeld door de CED-Groep/Eduniek. De Vreedzame School wil leerlingen laten opgroeien tot verantwoordelijke en actieve leden van onze samenleving. De klas en de school zijn oefenplaatsen hiervoor. Projectleider Ger Roos: 'We zien dat het programma werkt. Op scholen waar we De Vreedzame School hebben ingevoerd heerst een positiever klimaat. Conflicten verdwijnen, kinderen voelen zich meer verantwoordelijk voor het geheel. De Vreedzame School is geen losse lessenserie, maar een schoolbreed programma. Iedereen doet mee: leerkrachten, leerlingen, ouders en omgeving. Ook op wijkniveau zijn we actief en dit leverde bijvoorbeeld in Utrecht al mooie resultaten op.'

Leerlingen bemiddelen zelf bij conflicten
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, en enkele leerlingen krijgen een opleiding om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid om conflicten in de klas of op het schoolplein op te lossen.

Wetenschappelijk bekeken
Er loopt op dit moment een evaluatieonderzoek naar De Vreedzame School, waarvan de resultaten voorjaar 2013 beschikbaar zullen zijn. Daarnaast werd onlangs een onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht gepresenteerd, waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar de invoering van het programma De Vreedzame Wijk in de wijken Overvecht en Kanaleneiland in Utrecht. Hieruit blijkt onder andere dat kinderen hun op school verworven 'vreedzame competenties' ook inzetten in wijkactiviteiten. Ook blijkt dat professionals die in de wijk werken met kinderen (bijvoorbeeld in kinderopvang en welzijnswerk) een afname van incidenten constateren. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft De Vreedzame School opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Geplaatst in:

CED Groep

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234