TU/e en Philips bundelen onderzoeksfaciliteiten in nieuw laboratorium

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips bundelen faciliteiten voor versnellen innovaties in medische beeldvorming

EINDHOVEN - De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips namen vandaag op de High Tech Campus in Eindhoven een nieuw gezamenlijk laboratorium in gebruik met als naam het Center for Imaging Research Eindhoven, 'CIRE'. Het is één van de meest complete laboratoria in Nederland voor publieke en private R&D. De organisaties bundelen hier een deel van hun onderzoeksfaciliteiten. Hierdoor kunnen innovaties op het gebied van medische beeldvorming voor diagnostiek en behandeling versneld gaan plaatsvinden. De locatie biedt bovendien een state-of-the-art opleidingsfaciliteit voor toekomstige professionals in onderzoek en klinische praktijk.

Tot op heden beschikten zowel Philips Research als de TU/e over aparte onderzoekslaboratoria voor chemie, radiochemie, biologische en medische beeldvorming. Ongeveer 45 onderzoekers van de TU/e verhuisden met onderzoeksapparatuur naar het nieuwe laboratorium op de High Tech Campus.
De uitgebreide faciliteiten voor prototypering en productontwikkeling van Philips Research, gecombineerd met het innovatieve ecosysteem dat op de High Tech Campus heerst, bieden een optimale omgeving voor het omzetten van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar de klinische praktijk. Met de samenwerking leggen Philips Research en de TU/e een concrete basis voor een nationaal valorisatieprogramma binnen de topsectoren Life Sciences & Health en High Tech Systems & Materials. Dit programma heeft als doel de nieuwe wetenschappelijke innovaties succesvol te vertalen naar de praktijk, waardoor ze sneller van waarde kunnen zijn voor patiënten.

Multidisciplinaire samenwerking
Binnen het onderzoek werken beide onderzoeksgroepen samen met universitair medische centra in binnen- en buitenland. Het is de ambitie van de TU/e en Philips om in de toekomst onderzoekers uit ziekenhuizen en academische centra nog meer te betrekken bij het onderzoek. Hiermee willen ze komen tot innovatieve oplossingen die relevant zijn voor problemen in de gezondheidszorg.

Wetenschappers gebruiken zeer geavanceerde apparatuur voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, diagnostische technieken en behandelmethoden. Gemeenschappelijk gebruik van deze kostbare en kennisintensieve voorzieningen kan de toegankelijkheid van R&D en onderwijs op het gebied van medische beeldvorming vergroten.

De TU/e en Philips willen met de nieuwe faciliteiten bovendien bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor startende kleine en middelgrote bedrijven die actief zijn in het domein van de twee topsectoren. Om dit te stimuleren worden vandaag een aantal innovatievouchers beschikbaar gesteld waarmee de TU/e en Philips een aantal bedrijven toegang geven tot de expertise van hun onderzoekers.

Beeld gestuurde behandeling van kanker
Een voorbeeld van gezamenlijk onderzoek van Philips en de TU/e, is het onderzoek naar gerichte behandeling van kanker door beeld gestuurde interventies. Een combinatie van ultrageluid en MRI zou kanker in de toekomst beter kunnen opsporen en behandelen, door lokale toediening van chemotherapie. De hoop is dat hierdoor schade aan omliggend weefsel beperkt of zelfs vermeden kan worden. Dezelfde technologie zou ook toegepast kunnen worden in beeld gestuurde toediening van andere geneesmiddelen. In samenwerking met UMC Utrecht als klinische partner wordt door de beide Eindhovense partners een ambitieus programma opgezet om meer effectieve behandelmethoden voor kanker te ontwikkelen.

Koninklijke Philips

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234