RCC straft mw. de Jong (VtdK) voor misleidende advertentie

RCC straft mevr.C.J.de Jong, voorzitster van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), voor misleidende advertentie

Naar aanleiding van een klacht van C. J. Karel, client van mr. J. v. Broekhuijze vindt de voorzitter van de Reclame Code Commissie (RCC) dat de voorzitster van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) maar eens moet uitleggen waarom ze maar doorgaat patiënten aan een behandeling bloot te stellen die geen toegevoegde waarde heeft, aanzienlijk duurder is, risico's geeft voor patiënten en niet evidence-based of efficiënt is.

In april 2004 is het, door VWS gefinancierde, MEDOCRA rapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat afkicken onder narcose geen toegevoegde waarde heeft, aanzienlijk duurder is, risico's geeft voor patiënten en niet evidence-based of efficiënt is. In oktober van dat jaar is de Stichting MIROYA, waar de voorzitster van de VtdK werkt, opgericht uitsluitend om die niet evidence-based en niet efficiënte maar wel aanzienlijk duurdere behandeling toe te passen.

Er wordt reclame gemaakt, maar daarbij wordt niet vermeld dat afkicken onder narcose geen toegevoegde waarde heeft, aanzienlijk duurder is, risico's geeft voor patiënten, niet evidence-based en niet efficiënt is.

De voorzitster van de VtdK heeft nu veertien dagen de tijd om te vertellen waarom dat niet in de advertentie wordt vermeld.

mr.J.v.Broekhuijze, advocaat,
tel: 0610640127
Postbus 9344,
3007 AH Rotterdam,
kvk 24100486

Kantoor mr. Job van Broekhuijze

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234