Diversiteit van talent benutten is noodzaak voor de toekomst

ORMIT heeft het Charter Talent naar de Top ondertekend. De handtekening werd gezet door Hetty van Ee, CEO van ORMIT Groep, tijdens het Congres Talent naar de Top op 13 november. Volgens ORMIT zijn organisaties alleen succesvol als zij de diversiteit aan talent benutten. Met het ondertekenen van het Charter onderschrijft ORMIT de maatschappelijke relevantie van het thema en draagt zij haar steentje bij aan de visie en doelstellingen van het Charter Talent naar de Top.

Hetty van Ee: “We zijn ervan overtuigd dat het succes van organisaties afhankelijk is van de mensen die er werken. Mensen maken het verschil! In de toekomst wordt (economisch) succes bepaald door de mate waarin organisaties talent kunnen vinden, ontwikkelen en binden. Het benutten van de diversiteit aan talenten binnen een organisatie is dan ook een noodzaak voor de toekomst. Wij dragen zelf bij aan het diversiteitsvraagstuk door het ontwikkelen van de mannelijke en vrouwelijke toptalenten van de toekomst. Ook laat de mooie verdeling van mannen en vrouwen binnen onze eigen organisatie zien dat diversiteit voor ons een speerpunt is. We zijn er trots op dat we met de ondertekening van het Charter ons bestaande beleid officieel maken.”

Over ORMIT
ORMIT is specialist op het gebied van talent- en leiderschapsontwikkeling. We maken organisaties en mensen succesvoller door hun unieke talenten verder te ontwikkelen en in te zetten. Dit doen we met onze krachtige formule voor talentontwikkeling, waarin het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap centraal staat. Zo zorgen we voor instroom, ontwikkeling en doorstroom van talent in organisaties.
ORMIT is een zelfstandige organisatie met vestigingen in De Bilt en Brussel. Er werken 180 bevlogen en betrokken medewerkers, die samen met het netwerk van participanten ambities van organisaties en mensen realiseren.

Over Charter Talent naar de Top
Het Charter Talent naar de Top is een code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v diversiteit aan de (sub) top. Organisaties en instellingen committeren zich aan duidelijke meetbare m/v diversiteitsdoelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de behaalde resultaten. Het Charter biedt een praktisch kader om aandacht, kennis en middelen te vergaren voor een stevige inbedding van m/v diversiteit in organisaties.

Ormit B.V.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234