Elco Brinkman: "Het geld komt uit het verkeerde potje"

Met verbazing heeft Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland, kennis genomen van de extra, naar het zich nu laat aanzien, jaarlijkse bezuiniging van 250 miljoen euro op infrastructuur. "Dit komt er ook nog eens bovenop, náást de eerdere bezuinigingen. Dit is niet goed voor de werkgelegenheid in onze sector, onze infrastructuur én niet goed voor onze economische groei."

De bezuiniging betekent dat er 3500 banen bij de infrabedrijven en de toeleveranciers direct in gevaar komen, aldus Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland. "Naast de 40.000 mensen we al kwijt zijn in de bouw als totaal, komen ook deze vakmensen zonder werk te zitten. Dan kan de 'sociale agenda' versterkt worden, er komen direct ook busladingen mensen bij die daarvan afhankelijk zijn. Bovendien hebben we het nu alleen nog maar over de rijksinvesteringen. Eerder al gaf Bouwend Nederland aan, dat ook de investeringscapaciteit van lagere overheden sterk onder druk staat. Daar zullen ook nog klappen vallen."

"Ik heb begrip voor de sociale doelstelling, maar dit geld wordt teveel in de infrastructuurinvesteringen gevonden. Uit het Infrastructuurfonds is de laatste twee jaar nota bene al veel gehaald. Samen met de bezuinigingen van 5 miljard uit het Lenteakkoord en de maatregelen die al in het regeerakkoord stonden, betekent dit een forse aanslag. Terugdringen van files, beter spoor en bescherming tegen water komen onder druk. Het is een stapeling van bezuinigingen, die sinds het Lenteakkoord nu oploopt tot bijna 11 miljard tot en met 2028. Vanaf 2013 wordt een bedrag dat oploopt tot jaarlijks 700 miljoen euro minder uitgeven aan onze rijkswegen, onze dijken, onze vaarwegen, ons spoor en onze ondergrondse infrastructuur. Veel vernieuwings- en onderhoudsprojecten die voor 2020 stonden gepland gaan voor jaren de vertraging in. Dat helpt economisch herstel niet."

Dit kabinet wilde juist meer mogelijk maken door 80% van de vrije ruimte in het Infrafonds tot en met 2028 met nieuwe projecten in te vullen. Eén derde daarvan is met deze nieuwe bezuiniging direct verdampt. Een goede infrastructuur is essentieel voor een gezonde economie. Wil je economische vooruitgang, dan zijn goede (spoor)wegen en ICT-infrastructuur onontbeerlijk. In alle ons omringende landen (Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië) zien we groei in investeringen in zowel aanleg als onderhoud van hun infrastructuur. "Nederland doet het in vergelijking met de omringende landen slechter."

De belangen van de bouwsector en de maatschappij als geheel worden met de voorgestelde maatregelen op de korte en lange termijn geschaad. "De gaten in de Rijksbegroting mogen geen gaten in de infrastructuur worden."

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor vragen over dit bericht kunt u bellen met Theo Scholte, woordvoerder Bouwend Nederland, tel. (079) 3 252 237, mob. 06 1336 8381 of mailen naar t.scholte@bouwendnederland.nl

Dit bericht vindt u ook op www.bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. De hele bouwsector biedt werk aan 450.000 mensen en is goed voor een productie van 55 miljard euro (5,5% BNP).

Bouwend Nederland

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234