Resultaten onderzoek naar Regionale Nieuwsvoorziening bekend

Het Stimuleringsfonds voor de Pers presenteert op dinsdag 20 november (vanaf 13 uur) in het Haagse perscentrum Nieuwspoort de resultaten van het onderzoek naar de positie van nieuwsvoorziening in de regio. Daarmee wordt de eerste fase afgesloten van het in mei aangekondigde onderzoek, waarmee het Fonds inzicht wil krijgen in de kwantiteit en de kwaliteit van het nieuwsaanbod in de regio.

Het te presenteren onderzoek betreft een kwantitatieve inventarisatie van lokale off- en online nieuwsmedia in 418 gemeenten. Het onderzoek levert antwoorden op vragen als 'Hoe ziet de infrastructuur voor lokale nieuwsmedia eruit', 'Welke nieuwsmedia bevatten in potentie lokaal bestuurlijk nieuws', 'Wat is het beeld in de provincies' en 'Heeft de aanwezigheid of afwezigheid van traditionele nieuwsmedia invloed op initiatieven van zelfstandig opererende (web)journalisten'?

Een onderzoek op dergelijke schaal - dit wil zeggen: in alle gemeenten, inclusief internet - is niet eerder uitgevoerd binnen Nederland. Voorbereidingen voor een vervolgonderzoek in de vorm van een inhoudsanalyse zijn inmiddels in gang gezet.

De middag wordt geopend door Wim Noomen, voorzitter van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Daarna zal René van Zanten, algemeen directeur van het Fonds, kort stilstaan bij de aanleiding van het onderzoek en geeft Quint Kik een toelichting op de voornaamste uitkomsten. Aansluitend buigt een panel met experts zich over de uitkomsten en is er gelegenheid tot het stellen van vragen vanuit de zaal.

Omstreeks 14:30 zal de presentatie worden afgerond. Na afloop is een hand-out van het rapport beschikbaar, welke later die dag ook te vinden zal zijn op de website Nieuwsinderegio.net. Daar kunnen belangstellende zich ook aanmelden om de bijeenkomst bij te wonen.

Programma
13:00 Welkomstwoord door dr. W. G. Noomen, voorzitter van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers.
13:05 Toelichting op de aanleiding van het onderzoek door René van Zanten, algemeen directeur Stimuleringsfonds voor de Pers
13:10 Presentatie van de onderzoeksresultaten door Quint Kik, projectleider van het onderzoek
13:30 Paneldiscussie met Ton Brandenbarg (initiator diverse mediaprojecten op het gebied van regionale nieuwsvoorziening in Zeeland/voormalig directeur Zeeuwse Bibliotheek), Rimmer Mulder (oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant, ex-lid Commissie Brinkman) en Piet Bakker (Lector Crossmedia & Journalistiek Hogeschool Utrecht)
14:15 Ruimte voor vragen uit de zaal
14:30 Afsluiting

Geplaatst in:

Stimuleringsfonds voor de Pers

website:
www.svdp.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234