Buitenlandse investeringen in Europa nemen toe ondanks volatiliteit

Nederland op schema met buitenlandse investeringen

Amsterdam, 13 november 2012 – Ondanks de wereldwijde recessie en de onzekerheid die de aanhoudende crisis in de eurozone met zich meebrengt, heeft Europa in het eerste halfjaar van 2012 in vergelijking met de eerste helft van 2011 meer buitenlandse directe investeringen aangetrokken. Dit blijkt uit tussentijdse uitkomsten van de European Attractiveness Survey van Ernst & Young.

In de eerste helft van 2012 hebben buitenlandse ondernemingen ruim 1.500 investeringen in Europa gepleegd – een toename van 6,3% ten opzichte van de eerste helft van 2011. Nederland loopt vrijwel op schema in vergelijking met 2011. In de eerste helft van 2012 zijn er in Nederland 85 nieuwe directe buitenlandse investeringen geteld ten opzichte van 87 in 2011. Caroline Rodenburg, verantwoordelijk voor International Location Advisory Services van Ernst & Young. “Het lijkt erop dat investeerders de onzekerheid en volatiliteit in Europa inmiddels als normaal zijn gaan beschouwen. Tegenover de economische malaise in de hele regio staan de sterke fundamentele factoren waarover Europa beschikt. Deze factoren zijn ondermeer de grote groep kapitaalkrachtige consumenten, productieve arbeidskrachten, een ongeëvenaard klimaat voor innovatie en een goede infrastructuur.”

Nederland op schema met buitenlandse investeringen
De Verenigde Staten blijken ook in het eerste half jaar van 2012 de grootste investeerder in Nederland. Opvallend is het tot nu toe achterblijven van het aantal investeringen uit Duitsland en Japan. Over heel 2011 heeft Duitsland 12 en Japan 13 investeringen gedaan. Tot nu toe heeft Duitsland 4 investeringen in Nederland gedaan en Japan slechts 2 . De meeste investeringsprojecten landen nog steeds in Amsterdam, gevolgd door Rotterdam. Het aantal investeringenprojecten in Rotterdam loopt iets achter (7 nu ten opzichte van 18 investeringen over heel 2011).

Europa
In de eerste zes maanden van 2012 vond 75% van alle directe buitenlandse investeringsprojecten in West-Europa plaats. De landen in Midden- en Oost-Europa vertoonden in de eerste helft van 2012 echter herstel als investeringslocatie, nadat in 2010 en 2011 de investeringen een absoluut dieptepunt bereikten. Het Verenigd Koninkrijk bleef de voornaamste locatie voor buitenlandse investeringsprojecten gevolgd door Frankrijk. Spanje heeft Duitsland van de derde plaats verdrongen.

Belangrijkste sectoren
De investeringen zijn met name gestegen in de dienstverlening en in de verwerkende industrie. Ook is er sprake van een forse toename in de logistieke sector, waarbij de grootste investeerders Amerikaanse en Duitse bedrijven zijn. Zakelijke dienstverlening en software zijn binnen Europa nog steeds de belangrijkste sectoren voor investeerders. In de auto-industrie nam het aantal investeringsprojecten in de eerste zes maanden van 2012 opnieuw toe. Ook het aantal investeringsprojecten door logistieke dienstverleners is sterk toegenomen. Bedrijven die hun weg proberen te vinden in de hechte maar complexe Europese supply chain, processen willen stroomlijnen en efficiencyverbeteringen willen doorvoeren, gaan in toenemende mate over tot uitbesteding aan externe logistieke dienstverleners.

Herkomstlanden
De Verenigde Staten blijven de grootste buitenlandse investeerder in Europa. Het land neemt 32,5% van de investeringsprojecten voor zijn rekening en investeert met name in de zakelijke dienstverlening en software. Duitsland heeft zijn plaats als grootste Europese land dat investeert in Europa verstevigd en nam 12,5% van het aantal projecten voor zijn rekening. In de eerste helft van 2012 waren bedrijven in de BRIC-landen verantwoordelijk voor 5,7% van de buitenlandse investeringsprojecten.

De toekomst
Rodenburg concludeert: “In heel Europa zal het economische klimaat nog wel even tegenzitten, maar de investeerders beginnen deze nieuwe situatie te accepteren. Het internationale bedrijfsleven beseft wel dat de Europese markt te groot is om te laten liggen. Met deze mooie tussenstand voor zowel Europa als Nederland kunnen we concluderen dat we goed op weg zijn in 2012. Als het jaar zich zo voortzet dan kunnen we hopelijk de mooie cijfers van 2011 evenaren.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Aarssen: 06-212 51 229.

Ernst & Young

website:
http://www.ey.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234