HBO studenten niet klaar voor arbeidsmarkt

Starters en bedrijven in Nederland zijn niet tevreden met de aansluiting van het HBO op de arbeidsmarkt. Zij beoordelen deze aansluiting slechts met een 6,5. Om het HBO kwalitatief beter aan te laten sluiten op de praktijk, geven zowel starters, bedrijven als HBO docenten aan dat opleidingen meer stages in hun programma moeten opnemen. Meer dan 1.300 respondenten gaven hun mening over de inhoud van HBO opleidingen in Nederland in een onderzoek uitgevoerd door StudentenBureau. Op donderdag 15 november presenteert StudentenBureau in de Jaarbeurs te Utrecht de resultaten aan alle belangenpartijen.

Tevredenheid over de studierichting en de aansluiting op de arbeidsmarkt
Uit het onderzoek komt naar voren dat een HBO IT opleiding de beste keus is voor studenten als het gaat om tevredenheid over de studie-inhoud. 80% van de IT studenten zou opnieuw dezelfde studie kiezen en met een 7,1 zijn zij het meest tevreden over de aansluiting van hun studie op de arbeidsmarkt. Ook logistieke en technische opleidingen scoren goed. Bedrijfskundige en commerciële opleidingen sluiten het slechts aan op de arbeidsmarkt met respectievelijk een 6,6 en een 6,1. Studenten van de Fontys Hogeschool en Hogeschool Utrecht zijn bovengemiddeld tevreden over hun studierichtingkeuze vergeleken met andere opleidingen. Studenten en bedrijven beoordelen de aansluiting van het HBO op de arbeidsmarkt gemiddeld met een 6,5. Docenten zijn echter positiever over de inhoud van de HBO lesprogramma's; zij geven dit gemiddeld een 7,6.

Kiezen voor een andere studie
De helft van de studenten zou achteraf een andere studiekeuze gemaakt hebben. Vooral HRM (57%)en bedrijfskundige/ commerciële (54%) studenten hadden achteraf een andere keuze gemaakt. De belangrijkste motieven hiervoor zijn andere interesses, een mindere kwaliteit van de opleiding en te weinig kansen op een goede baan. Opvallend is dat een derde van de studenten aangeeft dat de inhoud van de studie anders was dan vooraf verwacht.

Overbrugging van het gat tussen HBO en arbeidsmarkt
62% van de starters heeft tijdens hun eerste baan een gat in kennis moeten overbruggen. Dit hebben ze opgelost door zelf de literatuur in te duiken (52%), maar ook door ondersteuning d.m.v. een inwerktraject (48%) en coaching on the job (42%) bij het bedrijf.

Zoektocht naar een baan
Gemiddeld zoeken afgestudeerden 2,3 maanden naar een eerste baan; echter sluit deze niet altijd aan op het juiste studieniveau en studierichting. IT, technische en logistieke starters zoeken het kortst naar een baan (minder dan 2 maanden) en werken meer op niveau dan andere starters. Starters die aan de Hogeschool Inholland hebben gestudeerd, hebben de meeste moeite met het vinden van een baan. Zij zoeken gemiddeld een maand langer naar een eerste functie dan studenten met een diploma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Belangrijkste kansen ter verbetering van het HBO
Starters, bedrijven en ook docenten pleiten voor meer stages en praktijkervaring tijdens een HBO opleiding. Docenten roepen daarnaast meer hulp in vanuit de overheid: "Er blijft nu te weinig tijd over voor docenten om veelvuldig met het bedrijfsleven contact te onderhouden". Om stappen te zetten op weg naar een kwalitatief sterk HBO onderwijs dat aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven, zoals ook het kabinet Rutte II als doelstelling heeft, moeten alle betrokkenen - studenten, bedrijven, docenten en de politiek - structureel tijd en prioriteit geven aan gesprekken met elkaar.

Geplaatst in:

Tijdens het seminar op 15 november gaan vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, MKB Nederland en belangenorganisaties zoals de LSVb en LKvV met elkaar in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. De belangrijkste onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en via workshops en een paneldiscussie wordt gespard over de onderwijskloof. Aanmelden kan via http://www.studentenbureau.nl/seminar-het-hbo-en-de-arbeidsmarkt. Deelname is kosteloos. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurens Simonse, M: 06 2280 1031, T: 073 612 16 14, E: l.simonse@lsg.nl.

StudentenBureau

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234