Veiligheid op leerbedrijven in paardensport aangescherpt

Aequor stelt veiligheidscertificaat Stichting Veilige Paardensport per 1 januari 2013 verplicht
Veiligheid op leerbedrijven in paardensport aangescherpt

Het kenniscentrum voor voedsel, natuur & leefomgeving Aequor stelt per 1 januari 2013 het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport (SVP) verplicht voor hippische accommodaties die leerbedrijf willen zijn. De betrokken leerbedrijven zijn daarover in de afgelopen 2 jaar geïnformeerd en hebben tot 1 januari de gelegenheid in het bezit te komen van het certificaat. Als er op 1 januari geen veiligheidscertificaat is uitgereikt, vervalt de Aequor-erkenning als leerbedrijf.

Aequor hecht veel waarde aan een sociaal en fysiek veilige leeromgeving. Sectormanager Adriaan van Egmond: "De paardensport is een sport waar relatief veel ongelukken gebeuren, daarom heeft die tak van sport onze specifieke aandacht gekregen." Om de risico's voor leerlingen die stage lopen in de paardensport te verkleinen, heeft het bestuur van Aequor in 2010 besloten dat alle betreffende hippische accommodaties in het bezit moeten zijn van het veiligheidscertificaat van de SVP. Met het bestuursbesluit van Aequor hebben werkgevers, werknemers en onderwijs aangegeven achter deze verplichting te staan. De SVP is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van het veiligheidscertificaat.

Hippische accommodaties
De regeling geldt alleen voor hippische accommodaties. Dat zijn die accommodaties die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd, ingericht en in gebruik zijn voor het beoefenen van paardensport. Alle andere bedrijven in de paardensector vallen niet onder deze regeling.
Van Egmond: "We hebben al enkele honderden hippische accommodaties als erkend leerbedrijf in ons register met een veiligheidscertificaat. De laatste weken zien we een continue stroom van aanvragen voor het veiligheidscertificaat." Het veiligheidscertificaat kan aangevraagd worden bij de SVP: www.veiligpaardrijden.nl).

Hoewel er leerbedrijven zullen afvloeien is de verwachting dat het totale aantal hippische accommodaties met de Aequor-erkenning voor leerbedrijf voldoende zal blijven om aan de vraag vanuit het onderwijs te kunnen voldoen.

Geplaatst in:

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Adriaan van Egmond (sectormanager), telefoon 0318-649500.

Aequor

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234