Onderzoek: Gedeelde visie vergroot effectiviteit werkgroep studenten

In het hoger onderwijs moeten studenten vaak samenwerken. Jos Fransen, promovendus bij de Open Universiteit, onderzocht waarom die samenwerking soms wel en soms niet effectief verloopt. Zijn belangrijkste conclusie is dat de teams in een vroeg stadium een gedeelde visie op de taakuitvoering en de samenwerking moeten ontwikkelen. De begeleider zou daar ondersteuning bij moeten bieden. Fransen promoveert op 16 november 2012 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Effectief samenwerken
Bij samenwerkend leren werken studenten samen aan een product met het doel om ervan te leren. Ook leren samenwerken is een belangrijk doel, want van een professional wordt verwacht dat hij effectief kan samenwerken met anderen in een team. Maar studenten werken lang niet altijd effectief samen en dan valt het leerresultaat ook tegen. Dat was aanleiding voor het promotieonderzoek van Jos Fransen, expert docent en onderzoeker bij hogeschool Inholland. Doel was te achterhalen welke factoren maken dat een leerteam effectief is en welke van die factoren te beïnvloeden zijn. Als je dat weet, kun je een team in de eerste fase van de samenwerking trainen om effectief te worden als team.

Team tester
Er is al veel onderzoek gedaan naar samenwerken in organisaties. Daaruit komen zes factoren naar voren die bepalen of een team effectief is. Fransen onderzocht of die zes factoren ook in leersituaties bepalen of een team effectief is. In een aantal case studies bij verschillende opleidingen heeft hij de teamontwikkeling gevolgd. Daarbij maakte hij niet alleen gebruik van vragenlijsten en teaminterviews, maar hij heeft ook alle teamvergaderingen geanalyseerd. Het onderzoek heeft een gevalideerde vragenlijst opgeleverd die bruikbaar is voor het meten van teameffectiviteit bij leerteams, en een daarvan afgeleide korte vragenlijst die de ontwikkeling van teams zichtbaar kan maken, de team tester.

Gedeelde visie
Uit zijn onderzoek blijkt dat het in een vroeg stadium ontwikkelen van een gedeelde visie op de taak en de samenwerking de belangrijkste voorspeller is van teameffectiviteit. Ook moet er sprake zijn van een basis van onderling vertrouwen. Een effectief team krijgt in de loop van de samenwerking steeds meer inzicht in de taak en in de wijze waarop de kwaliteiten van teamleden kunnen worden benut bij de taakuitvoering. Leerteams maken een overgangsfase door als de deadline nadert. In die fase moeten ze de strategie bijstellen om toch op tijd een resultaat op te leveren. Die bijstelling lukt alleen als een team in een eerdere fase een gedeelde visie heeft ontwikkeld op de taak en de samenwerking. De mate waarin er beroep werd gedaan op een begeleider hangt af van de rijpheid van een team. Effectieve teams maken nauwelijks gebruik van de begeleiding, terwijl ineffectieve teams zwaar leunen op een begeleider.

Over Jos Fransen
Jos Fransen (1954, Enschede) volgde van 1980 tot 1985 de lerarenopleiding muziek aan het conservatorium in Rotterdam. Na zijn afstuderen combineerde hij lesgeven met het volgen van allerlei cursussen. Van 2000 tot 2004 deed hij de masteropleiding Educational and Training Systems Design aan de Universiteit Twente. Zijn masteronderzoek was gewijd aan e-tutor competenties. Fransen werkt sinds 1990 in het hoger beroepsonderwijs, waar hij momenteel actief is als expert docent in het masterprogramma Leren & Innoveren van hogeschool Inholland en als senior onderzoeker in verschillende projecten van het Inholland lectoraat eLearning. Hij promoveert op vrijdag 16 november 2012 om 16.00 bij de Open Universiteit in Heerlen. Promotores zijn prof. dr. P.A. Kirschner (OU) en dr. G. Erkens (Universiteit Utrecht).

Open Universiteit

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234