Steden vragen Kamer stedelijke vernieuwing weer te agenderen

Het G32 stedennetwerk heeft in een brief naar de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een dringende oproep aan de commissie gedaan om de stedelijke vernieuwing weer op de agenda te zetten. In het regeerakkoord wordt met geen woord over stedelijke vernieuwing gesproken.

De afgelopen 10 jaar zijn door de inzet van steden en corporaties, met steun van het rijk, vele oude wijken opgeknapt. De leefbaarheid in deze wijken is hierdoor sterk verbeterd. 'Maar we zijn nog niet klaar', aldus voorzitter van de fysieke pijler van de G32 Jop Fackeldey . 'We zijn in feite halverwege. Nu er vanwege de economische crisis minder geld beschikbaar is, zie je dat projecten om de oude wijken en buurten op te knappen, vertragen of zelfs stil vallen.'

De G32 reageert op een onderzoeksrapport van Bureau ABF Research , opgesteld in opdracht van het ministerie van BZK, naar de behoefte aan stedelijke vernieuwing dat onlangs naar de Tweede Kamer is verstuurd. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk
dat stedelijke vernieuwing niet af is, dat er nog een grote behoefte is aan woningen en dat stedelijke vernieuwing geld kost.
'Het blijft daarom nodig te investeren in onze steden om te voorkomen dat we onleefbare wijken en buurten krijgen. Daarvoor is het echter wel nodig dat met name de corporaties, die in heel veel wijken actief zijn, ook kunnen investeren. Wij zijn van mening dat met het nieuwe regeerakkoord vele corporaties deze ruimte niet krijgen en dat dat, samen met de zorgwekkende financiële situatie veel gemeentelijke grondbedrijven, een ernstige bedreiging is voor de stedelijke vernieuwing,'aldus Fackeldey.

Geplaatst in:

G32 stedennetwerk Fysieke Pijler

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234