Aankondiging: Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid

De Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 15 november 2012 om 11.00 uur het rapport Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid.

De Algemene Rekenkamer onderzocht hoe Nederland zich voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Heeft het kabinet zicht op alle risico's die het gevolg kunnen zijn van klimaatverandering? Wat is er de laatste jaren gebeurd om die risico's te verkleinen? Deze vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid.

De Algemene Rekenkamer geeft op 15 november een persbericht uit bij dit rapport.

Embargo-exemplaren
Een embargo-exemplaar van dit onderzoeksrapport en het persbericht (op papier of als pdf) zijn voor de pers op aanvraag te krijgen op donderdag 15 november 2012 om 09.00 uur. Hiervoor moet een embargoformulier per e-mail ingevuld worden, verkrijgbaar via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl. Het embargo loopt af op 15 november 2012 om 11.00 uur. Vanaf dat moment is het rapport ook beschikbaar op www.rekenkamer.nl.

Persvoorlichter Wietske de Jong (070 3424 219 / 06 11925034) is beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234