SARA kiest Bull voor levering nieuwe petascale nationale supercomputer

Amsterdam, 12 november 2012 - SARA en Bull hebben een overeenkomst getekend voor het leveren van de nieuwe nationale supercomputer door Bull. Het nieuwe systeem vervangt in de eerste helft van 2013 het huidige IBM-systeem Huygens bij SARA. In de komende jaren beschikken wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven in Nederland over een state-of-the-art en kosteneffectieve supercomputer voor toponderzoek. De investering in het nieuwe systeem wordt mogelijk gemaakt door SURF met bijdragen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De keuze voor leverancier Bull is tot stand gekomen via een Europese aanbestedingsprocedure. In 2011 zijn de voorbereidingen voor de vervanging gestart. Via interviews en een workshop heeft SARA de eisen en wensen van de eindgebruikers geïnventariseerd. De belangrijkste criteria voor de selectie van het nieuwe systeem waren een performancebenchmark met de belangrijkste gebruikersapplicaties, goede efficiency voor energiegebruik en koeling, een goede gebruikersomgeving en flexibele on-demand groeimogelijkheden. SURF, het Netherlands eScience Center en NWO (via de Commissie Wetenschappelijk Gebruik Supercomputers) waren nauw betrokken bij het selectieproces.

Groei on-demand
Op basis van de toenemende behoeften van de gebruikers van het systeem en om zo kosteneffectief mogelijk computing-capaciteit beschikbaar te stellen, laat SARA het nieuwe systeem on-demand groeien. De verwachting is dat het systeem medio 2013 circa 250 teraflop/s peak performance zal bieden. Deze performance is een factor 4-groei ten opzichte van het huidige systeem. Medio 2014 zal het systeem door de petaflop/s-grens breken.

De koeling van het nieuwe Bull-systeem maakt gebruik van de allernieuwste koelingstechnologie gebaseerd op met vloeistof gekoelde rekenservers. Door de hoge temperatuur van de vloeistof (initieel tot 35 graden Celsius) is het mogelijk vrijwel het gehele jaar door gebruik te maken van vrije koeling (passieve koeling). Aangezien de temperatuur in Nederland zelden boven de 30 graden Celsius komt, hoeft er nagenoeg geen gebruik te worden gemaakt van mechanische koeling, waardoor het Bull-systeem uitermate duurzaam is. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op de energiekosten voor koeling en een beperking van de CO2-uitstoot.

Krachtig en groen
Dr. ir. Anwar Osseyran, directeur SARA: "We zijn erg enthousiast over het nieuwe systeem en over onze samenwerking met Bull. Onze on-demand strategie stelt ons in staat om kosteneffectief capaciteit aan te bieden, toegesneden op de behoeften van Nederlandse onderzoekers. Door de nieuwe generatie Intel Xeon-chips gecombineerd met de allernieuwste warmwaterkoeltechnologie van Bull, beschikken we over een van de krachtigste, maar ook een van de groenste computersystemen in Nederland. Het systeem is een nieuwe impuls voor de Nederlandse kenniseconomie. Samen met Bull als technologie- en businesspartner werken we aan de versterking van de concurrentiepositie van Nederland in zowel de wetenschap als het bedrijfsleven."

"Wij zijn zeer verheugd over de keuze van SARA", zegt Dick Fens, algemeen directeur van Bull in Nederland. "In korte tijd heeft, voor de tweede keer, een gerenommeerde Nederlandse organisatie gekozen voor de geavanceerde technologie van Bull. Met de nieuwe Bull-supercomputer krijgen Nederlandse onderzoekers de beschikking over onze nieuwe generatie bullx-technologie om hoogwaardig onderzoek uit te voeren. Wij zijn er trots op om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse kenniseconomie."

Vervanging Huygens
Het nieuwe Bull-systeem vervangt de huidige nationale supercomputer Huygens die sinds augustus 2008 in gebruik is en het einde van zijn levensduur heeft bereikt. De nationale supercomputer wordt onder andere ingezet bij onderzoek in diverse gebieden, waaronder schone energie, klimaatverandering, watermanagement, beperken van geluidshinder en verbeteren van medische behandelingen.

SARA heeft het vervangingstraject van Huygens georganiseerd onder verantwoordelijkheid van SURF. Met de implementatie van het masterplan van ICTRegie uit december 2008 over de inrichting van de ICT-infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek is SURF vanaf 2012 verantwoordelijk voor de structurele financiering van de inrichting van een nationale ICT-onderzoeksinfrastructuur. De nationale supercomputer maakt deel uit van deze infrastructuur. Per 1 januari 2013 fuseert SARA met SURF en zal vanaf die datum budgettair en organisatorisch geïntegreerd zijn in de landelijke structuur. SARA wordt een nieuwe werkmaatschappij van SURF en krijgt een nieuwe naam: SURFsara.

Geplaatst in:

SURFsara

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234