Mons 2015 maakt de grote tentoonstellingen bekend

Mons, 8 november 2012 - De Stichting Mons 2015 maakt vandaag de grote tentoonstellingen bekend die te zien zullen zijn in het jaar dat de stad de prestigieuze titel Culturele Hoofdstad van Europa krijgt. Met thema's die niet eerder aan bod kwamen bieden ze kansen voor zowel de stad als de regio.

Yves Vasseur, Commissaris van Mons 2015: "In 2015 willen wij verhalen vertellen, reisplannen doen ontstaan, ogen laten twinkelen... Gene zijde van de spiegel met u ontdekken. Verhalen van hier en elders, bekende verhalen en verhalen die nog ontdekt moeten worden, verhalen over gewone burgers en verhalen over beroemdheden. De grote tentoonstellingen zullen dit illustreren: Van Gogh in de Borinage, Verlaine, cel nr. 2, De man, de draak en de dood en De hele wereld (of) Atopolis. Maar is de allergrootste beroemdheid niet de stad zelf, Mons Superstar!?"

Elio di Rupo, Eerste Minister en Burgemeester van Mons: "Met de grote tentoonstellingen brengen we de rijke geschiedenis van de regio in beeld. Hiervoor werken we intensief samen met vooraanstaande partners in België en in het buitenland. Ik ben er van overtuigd dat we met deze ambitieuze programmering een breed en (inter)nationaal publiek kunnen bereiken en zo een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het imago van Mons."

Vincent van Gogh in de Borinage, de geboorte van een kunstenaar
Tijdens zijn verblijf van bijna twee jaar in de Borinage en in Mons beëindigde Vincent van Gogh zijn carrière als predikant en koos hij voor het kunstenaarsbestaan. Hij ontwikkelde in België al snel een voorliefde voor motieven uit het alledaagse leven van boeren en arbeiders.
Er zullen 60-70 schilderijen en tekeningen uit diverse internationale collecties te zien zijn, waarvan omvangrijke bruiklenen van het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Naast schilderijen en tekeningen zullen voor de gelegenheid zeven originele, zelden uitgeleende brieven van Van Gogh uit de Borinage en Brussel uit de collectie van het Van Gogh Museum naar België afreizen.

Verlaine, cel nr. 2
Een tentoonstelling die men als een epische roman moet lezen en die begint met de ruzie tussen Rimbaud en Verlaine, en het schot dat de oorzaak vormde voor de rechtszaak tegen Verlaine. Vervolgens bevinden we ons in de gevangenis van Mons waar Verlaine het merendeel van zijn meesterwerken heeft geschreven. We volgen hem als hij vrijgelaten wordt. Dit ongelooflijke epos waar wijsheid (Sagesse) en geweld een enorm contrast vormen, wordt geïllustreerd door talrijke voorwerpen en stukken die niet eerder zijn getoond.

De man, de draak en de dood
De figuur van Sint Joris is het embleem van vele landen en Europese regio's. Dit heeft geresulteerd in talrijke afbeeldingen die zich in diverse Europese collecties bevinden. De tentoonstelling biedt een selectie uit deze schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen. Enkele kunstenaars zullen de specifieke opdracht krijgen om uit te beelden hoe deze mythe van Sint Joris en de draak vandaag de dag nog zijn betekenis heeft behouden.

Mons Superstar!
Deze tentoonstelling wil de bezoeker verrassen door de verschillende creatieve ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden te laten zien. We volgen het leven
van de stad van de prehistorie tot heden, van de innoverende ontginning van silex tot de Digital Innovation Valley, waar de technologieën van de toekomst worden
ontwikkeld.

De hele wereld (of) Atopolis
Deze thematische expositie presenteert een groep kunstenaars die zich
bezighoudt met de verschijnselen van migratie en de uitwisseling en
overdracht van culturen en culturele praktijken, en de begrippen 'anders zijn'
en 'verschil' tegenover de mondialisering.De titel is ontleend aan de schrijver
en dichter Edouard Glissant, de grote filosoof van de rassenvermenging.

Het volledige persdossier over de grote tentoonstellingen in het kader van Mons 2015 kan worden gedownload via http://www.mons2015.eu/nl/stichting/persbericht-logo/.

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Heidi Vandamme, communicatieadviseur voor de grote tentoonstellingen:
Tel: +31 (0)6 295 32 686
Email: heidi.vandamme@mons2015.eu.

Mons 2015

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234