Reactie ver. Organisatie voor Duurzame Energie op nieuw regeerakkoord

Utrecht, 9 november 2012

PERSBERCHT - Reactie Vereniging Organisatie voor Duurzame Energie op nieuw regeerakkoord

ODE's reactie op het nieuwe regeerakkoord

- ODE verwelkomt het feit dat in het akkoord eindelijk een uitspraak is opgenomen over lange termijn doelstelling (een volledige duurzame energievoorziening in 2050). Zelf heeft ODE als ambitie om een volledige duurzame energievoorziening voor Nederland al in 2040 te realiseren. Dit is noodzakelijk om de gevolgen van de klimaatverandering binnen de perken te houden, om huishoudens te beschermen tegen hoge energiekosten en om de afhankelijkheid van energie uit Rusland en het Midden Oosten te verminderen. Daarnaast voorziet ODE een positief effect voor de werkgelegenheid. Het is nu nodig om de doelstelling, net als in Engeland, een wettelijk karakter te geven en vast te leggen. In het verleden is immers gebleken dat zonder wettelijke verankering, doelstellingen gemakkelijk naar beneden worden bijgesteld. ODE vraagt de Tweede Kamer om hiertoe het initiatief te nemen.

- ODE is blij dat de doelstelling van 14% naar 16% is opgetrokken voor 2020. Het is nu belangrijk om dit ook concreet te maken voor provincies en gemeenten door middel van een verplichtend karakter. Gemeenten en Provincies dienen een solide monitoring in te stellen, zodat we ook weten wanneer we de doelstelling hebben bereikt.

- ODE juicht de -reeds lang verwachte- doorbraak voor saldering op afstand toe, maar plaatst tevens de volgende kanttekening: Deze maatregel zet pas echt zoden aan de dijk als ook voor wind op land dezelfde mogelijkheid wordt gerealiseerd.

- ODE is teleurgesteld over het schrappen van het duurzaamheidspakket zonder dat er harde maatregelen voor terugkeren. Het kabinet is daarmee niet geloofwaardig met haar hogere ambities op middellange en (zeer) lange termijn!

- ODE vindt de herziening van de energiewetgeving uit 1998 dringend noodzakelijk. De opgelopen vertraging dient te worden ingehaald. ODE roept de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken op om de herziening van de energiewet met spoed ter hand te nemen.

Noot voor de redactie
Organisatie voor Duurzame Energie (ODE)
ODE is al sinds 1979 een landelijke vereniging van 'Burgers vóór Duurzame Energie'. ODE vertegenwoordigt ruim 12 duizend burgers, verdeeld over individuele leden en burgers die lid zijn van coöperatieve bedrijven en aangesloten verenigingen. De vereniging streeft naar een vrije en schone energieproductie, distributie en consumptie. ODE wil zo snel mogelijk een volledige duurzame energievoorziening in Nederland, uiterlijk in 2040. ODE richt zich daarbij op het bereikbaar maken van een eigen duurzame energievoorziening voor burgers en collectieven.

Perscontacten:
Wouter de Jong, voorzitter T: 0649014764
Ernst Vuyk, secretaris T: 0623254805
Email: info@duurzameenergie.nl
Website: www.duurzameenergie.org

Organisatie voor Duurzame Energie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234