KWO-prijs 2012 voor professor René Bernards

2 mln subsidie voor onderzoek naar geneesmiddelcombinaties bij de behandeling van kanker

Amsterdam, 9 november 2012 - De Koningin Wilhelmina Onderzoekprijs 2012 is toegekend aan prof. dr. René Bernards, hoofd van de afdeling moleculaire carcinogenese van het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). Aan deze prijs van KWF Kankerbestrijding is een subsidie verbonden van 2 miljoen euro die prof. Bernards zal besteden aan zijn onderzoek 'Finding genetic dependencies in cancer: the missing link in personalized medicine'. Hierin wordt door middel van de nieuwste genetische technologieën systematisch gezocht naar de krachtigste geneesmiddelcombinaties.

Prof. Bernards staat bekend om zijn voortrekkersrol op het gebied van de gepersonaliseerde aanpak van kanker, waarbij patiënten op basis van het DNA van hun tumor een persoonlijke behandeling krijgen aangemeten. Volgens Bernards is dat de toekomst. "Momenteel worden therapieën hoofdzakelijk afgestemd op de kankersoort. Die benadering is erg algemeen. Op moleculair niveau zijn namelijk geen twee kankers gelijk, zelfs niet binnen hetzelfde orgaan. Het huidige 'one size fits all'-principe heeft zijn beste tijd gehad. Kankerbestrijding moet en kan individualistischer."

Gepersonaliseerde behandeling
In het nu bekroonde onderzoek zal prof. Bernards samen met zijn onderzoeksteam testen welke geneesmiddelcombinaties het DNA van de tumor het doeltreffendst kunnen beïnvloeden. Bernards: "Er zijn veel kankergeneesmiddelen ontwikkeld die onverwachts een teleurstellend resultaat gaven. Wij denken echter dat deze middelen wel degelijk effect kunnen hebben als ze gecombineerd worden met een ander geneesmiddel. Vergelijk het met de behandeling van hiv/aids. Die werd ook pas echt succesvol toen combinaties van meerdere geneesmiddelen werden toegepast."

Omdat uitsluitend genen onderzocht zullen worden die te beïnvloeden zijn met bestaande geneesmiddelen, kunnen veelbelovende combinaties nog voor het einde van het jaar in de praktijk worden getest. De focus van het onderzoek ligt op borst-, darm- en longkanker, maar de techniek kan in principe ook op andere kankersoorten worden toegepast.

Gepersonaliseerde behandeling van kanker is Bernards' levenswerk. "Het wordt steeds zichtbaarder dat fundamenteel onderzoek daadwerkelijk ergens toe leidt. Het begint zijn vruchten af te werpen voor de patiënt. Ik hoop dat uiteindelijk van elke nieuwe kankerpatiënt een uitgebreid DNA-profiel wordt vastgelegd en dat op basis daarvan een individueel behandelplan kan worden aangeboden. Ons KWO-onderzoek zal daar zeker aan bijdragen. "

De KWO-prijs
KWF Kankerbestrijding introduceerde de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs in 2007 om toponderzoekers in staat te stellen vijf tot zes jaar multidisciplinair onderzoek te verrichten in de strijd tegen kanker. De KWO-prijs - een geldbedrag van 2 miljoen euro - is de bekroning voor gerenommeerde wetenschappers in de oncologie die een uitmuntend onderzoeksprogramma hebben ingediend op het gebied van kanker. De selectie van onderzoeksprogramma's is gebaseerd op advies van de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding en (inter)nationale deskundigen.

Geplaatst in:

KWF Kankerbestrijding

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234