Bestrijd mensenhandel met jouw persoonlijke animatieclip

CoMensha daagt scholieren en studenten uit
Bestrijd mensenhandel met jouw persoonlijke animatieclip

CoMensha roept middelbare scholieren en studenten op animatieclips te maken tegen mensenhandel en uitbuiting. ‘’Denk na over mensenhandel, wat is er erg aan, wat moet eraan gedaan worden en maak er een animatieclip over’’. Dat is de oproep die CoMensha aan jongeren van 15 tot 25 jaar doet. De scholier of student met de beste social media campagne wint een educatieve trip naar Boedapest.

Sluit je ogen niet
Elke jongere tussen 15 en 25 jaar in Nederland kan via www.sluitjeogenniet.nl meedoen aan de campagne. Vragen waarop jongeren in de clips antwoorden kunnen geven zijn: Wat is mensenhandel? Waar komt het voor? Uit welke landen komen de slachtoffers van uitbuiting? Wat gebeurt er met de slachtoffers en de daders? Inzenden kan tot 1 februari 2013. De deelnemer met de beste clip krijgt landelijke media-aandacht en wint een (educatieve) trip naar Boedapest.

Onzichtbaar leed
CoMensha vraagt middelbare scholieren en studenten met hun persoonlijke animatieclips aandacht te creëren voor onzichtbaar leed van slachtoffers van uitbuiting. Iedere dag vindt er namelijk uitbuiting van mensen plaats. Niet alleen in de seksindustrie, maar ook in de land- en tuinbouw, de horeca, de bouw en bij huishoudelijk werk. In 2009 is CoMensha gestart met de sluit-je-ogen-niet-campagne die jaarlijks terugkeert, in nieuwe varianten. De slogan ‘Sluit je ogen niet. Denk eens na over uitbuiting’ maakt mensen bewust van mensenhandel in Nederland.

Toename registraties mensenhandel
De cijfers laten zien dat mensenhandel in Nederland aan de orde van de dag is en zelfs toeneemt. Het aantal (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel - geregistreerd bij CoMensha - is in een jaar tijd met 23% gestegen van 993 naar 1.222. Ook is er een stijging van het aantal cliënten dat een opvangplek nodig had. In 2011 heeft CoMensha voor 280 mensen een plek gezocht, dat zijn er 54 meer dan in 2010. Een toename van 24%. Het aantal meldingen van mensenhandel groeit ook enorm, van 909 in 2009 naar 1.222 vorig jaar.

Over CoMensHa
CoMensha, het Coördinatiecentrum Mensenhandel, is het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. CoMensha organiseert en coördineert de eerste opvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel en zet de hulpverlening in gang. Ook initieert en coördineert CoMensha de verschillende lokale netwerken tegen mensenhandel. Daarin werken alle organisaties samen die een rol spelen in de begeleiding van de slachtoffers.

Mogelijke slachtoffers
CoMensha spreekt van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel omdat niet van alle aangemelde personen is vast te stellen of zij ook daadwerkelijk slachtoffer zijn van mensenhandel

Federatie Opvang

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234