Participatiewet: nieuwe kansen voor arbeidsgehandicapten

Persbericht
Rotterdam, 8 november 2012

Participatiewet: nieuwe kansen voor arbeidsgehandicapten?

Van 9-16 november 2012 stelt de Week Chronisch Zieken werken met een beperking centraal. Anderhalf miljoen mensen met een chronische ziekte of handicap ondervinden belemmeringen bij het vinden of verrichten van werk. Bieden de plannen uit het Regeerakkoord nieuwe kansen? Het nieuwe kabinet wil het wetsvoorstel Werken naar Vermogen vervangen door een nieuwe Participatiewet. Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening zal afnemen en het aantal reguliere plaatsen voor arbeidsgehandicapten moet toenemen. Vanaf 1 januari 2015 moeten bedrijven met meer dan 25 werknemers in zes jaar een quotum van vijf procent arbeidsgehandicapten opbouwen. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet, volgt een boete van Euro 5.000,- per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte. Gemeenten krijgen ruimte om zelf beschut werk als een voorziening te organiseren. Zorgelijk zijn de kortingen in de re-integratiebudgetten.

Belangrijke vraag is hoe dit in de praktijk aangepakt gaat worden. Bedrijven zullen mensen met een chronische aandoening langer aan het werk moeten houden. En er moet actief beleid komen om arbeidsgehandicapten toegang tot werk te geven.
Werkgevers vinden het lastig om te gaan met werknemers die een chronische ziekte ontwikkelen. Zij weten niet wat hun te wachten staat, zijn bang voor kosten en administratie. Als een werknemer chronisch ziek wordt, is er echter nu al een scala aan mogelijkheden. Werken met een beperking kan, mits er goed wordt samengewerkt tussen chronisch zieken, UWV, re-integratiebedrijven, gemeenten en bedrijfsartsen.

Onder de werkzoekenden is het percentage mensen met een arbeidshandicap aanzienlijker hoger dan bij de werkenden (13,8%). De gevolgen van te lage arbeidsparticipatie treffen niet alleen de chronisch zieke, maar ons allemaal. Alleen de kosten van de gezondheidszorg staan nu ter discussie, niet de opbrengsten. De enorme ontwikkelingen in de gezondheidszorg doen het aantal mensen dat leeft met een niet te genezen maar wel te behandelen aandoening, in de komende jaren toenemen. Die chronisch zieken hebben een plek in onze productieve maatschappij nodig voor hun levensgeluk en kwaliteit van leven. Hun participatie is tegelijk een noodzaak voor onze vergrijzende maatschappij. Zonder hen zal het niet lukken onze voorzieningen op niveau te houden.

Op vrijdag 9 november confereren in Hoofddorp patiëntenorganisaties, UWV, re-integratiebedrijven, bedrijfsartsen en werkgevers met elkaar over samenwerking om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden. Keynote spreker is Elmer van den Berghaaghe, directeur Innovatie en professionalisering sociaal medische zaken UWV. Bij veel werkpleinen van het UWV zijn tijdens de Week Chronisch Zieken speciale activiteiten voor werkgevers en werkzoekenden met een beperking. Dat varieert van Wajong werkt markten tot sollicitatietrainingen en workshops met kledingadviezen.

De Week Chronisch Zieken 2012 is mogelijk gemaakt door ZonMw, UWV, CBIG Ministerie van VWS, Rabobank Foundation, Instituut Gak, Revalidatiefonds, Start Foundation, Stichting Loterijacties Volksgezondheid en Huidfonds.

Stichting Week Chronisch Zieken
Postbus 23328
3001 KH Rotterdam
T 010-4366799
E info@chronischziek.nl
W www.chronischziek.nl

Week Chronisch Zieken

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234