Fel protest tegen BTW-toeslag voor patiënten

Den Haag, 8 november 2012 - Op de valreep voor het zomerreces hebben de Kamerleden de nieuwe BTW-wet goedgekeurd. Vanaf 1 januari moeten ook artsen en fysiotherapeuten BTW gaan berekenen voor behandelingen zoals acupunctuur. Een behandeling kan hierdoor wel 21% duurder worden. Daarom heeft de Nederlandse Patiënten Vereniging voor Acupunctuur (NPVA) op dinsdag 6 november een door 52.717 patiënten ondersteunde petitie aangeboden.

De BTW-heffing, die ook geldt voor BIG-geregistreerde artsen en therapeuten, zou er toe kunnen leiden dat patiënten geen of onvoldoende zorg meer krijgen. De behandelingen worden gewoonweg te duur voor een grote groep patiënten, waaronder veel chronisch zieken.

Zorgkosten zullen stijgen
Mensen moeten hoe dan ook geholpen worden, en gaan hierdoor meer gebruik maken van de verzekerde zorg, ook wanneer die niet meer helpt. Onnodige doorbehandeling is daarvan het gevolg, met daarbij hogere zorgkosten. De premies voor de zorgverzekeringen zullen hierdoor nog verder stijgen.
De BTW-maatregel heeft ook effect op de aanvullende verzekering. Door de extra stijging van de zorgkosten met 21% stijgen ook de premies voor aanvullende zorgverzekeringen. Of er wordt minder zorg gedekt terwijl de premies hetzelfde blijven. De patiënt moet dan naast de aanvullende verzekering toch nog enkele behandelingen zelf betalen. De kosten worden op die manier voor veel verzekerde te hoog. Patiënten blijven zo verstoken van onmisbare zorg.

Kamerleden nemen kruiwagen petities in ontvangst
De petitie werd aangeboden aan Helma Neppérus, woordvoerder belastingen voor de VVD, Ed Groot namens de PvdA, Pieter Omtzigt met de portefeuille o.m. belastingen, het nieuwe zorgstelsel voor het CDA, Norbert Klein voor de Partij 50+ en Wouter Koolmees, woordvoerder financiën voor de D66. Zij namen een kruiwagen vol met postpetities en lijsten met namen van de internet-petitie in ontvangst. (zie foto).

Grote woede onder patiënten
Bestuurslid Brian de Mello van de NPVA verwoordde de grote woede die heerst onder patiënten over deze BTW-heffing, die kan worden gezien als een belasting op ziek zijn. "Het is totale waanzin dat mensen, die zelf verantwoordelijkheid voor hun gezondheid nemen en ook al zelf de behandeling betalen of zich hiervoor op eigen kosten extra verzekeren, nu gestraft worden met 21% BTW belasting op ziek zijn. Dit is onaanvaardbaar.", aldus De Mello.

Verder is toegelicht dat de BTW-heffing een grote groep patiënten treft, die door de plannen in het regeerakkoord ook al getroffen worden. Uit niets blijkt dat deze extra verzwaring van de zorgkosten in de doorberekeningen van de koopkrachtplaatjes is verwerkt. De feitelijke koopkrachtaantasting voor deze substantiële en kwetsbare groep is dus nog groter dan voorzien.

BTW heffing onzorgvuldig!
Bovendien is de doelstelling om 65 miljoen extra belastingen op te halen niet goed onderbouwd. De berekeningen houden er geen rekening mee dat er veel meer kosten uit voortkomen. Uit onderzoek blijkt dat behandelingen met acupunctuur leiden tot minder arbeidsuitval en minder gebruik van de basiszorg. Wanneer door de BTW-heffing patiënten niet meer worden behandeld met acupunctuur leidt dat tot veel extra kosten voor werkgevers en veel meer kosten in de basisverzekering.

Wat de BTW heffing nog veel erger maakt, is dat deze in strijd is met het wettelijke gelijkheidsbeginsel. De Raad van State adviseerde al meer tijd te nemen en een zorgvuldige discussie te voeren over deze ingrijpende maatregel. Indien de wet toch doorgaat zal deze over enkele jaren na juridische procedures toch moeten worden teruggedraaid. Alle patiënten hebben dan al lang onnodige financiële en gezondheidsschade opgelopen.

Sinds 2008 stak het voornemen om BTW te heffen al twee maal de kop op. Steeds is er met succes actie gevoerd en is de BTW-heffing niet doorgegaan; mede vanwege het feit dat de BTW- heffing juridisch niet kan doorgaan vanwege strijdigheid met Europese regelgeving, en omdat honderdduizenden patiënten hierdoor zwaar getroffen worden. Los nog van het feit dat de zorg in algemene zin extra duur wordt. Ook deze keer zet de NPVA zich in om de belasting op ziek zijn tegen te houden. Daarom zijn alle leden van de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de enorme nadelen die aan de maatregel kleven, en zijn meerdere oplossingen aangedragen. Om dit nog extra kracht bij te zetten is de petitie aangeboden. Op Het Plein bij de ingang van de Tweede Kamer had een bont gezelschap van patiënten zich verzameld.

Oproep aan de Kamer
Arend Koller, secretaris van de NPVA verzoekt in zijn oproep aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer rekening te houden met de patiënten, en om de BTW heffing niet in te voeren. Vrijdag a.s. en volgende week wordt de begroting 2013 behandeld in de Tweede Kamer.
________________________________________

Over de NPVA
De NPVA, Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur, is opgericht ten behoeve van de mensen die baat hebben bij een behandeling met acupunctuur. De NPVA streeft ernaar de zorg met acupunctuur in Nederland te verbeteren en de kosten voor de patiënten te verlagen.

Nederlandse Patiënten Vereniging voor Acupunctuur (NPVA)

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234