Maritime Week 2012: Maritieme sector volop in de schijnwerpers

De tweede editie van de Maritime Week staat in het teken van kennismaking en zet de maritieme sector ruim een week in de schijnwerpers. De week gaat morgen van start met onder andere de aftrap Recordpoging Maritieme Gastlessen en het Maritime Awards Gala.

Recordpoging Maritieme Gastlessen
De Recordpoging Maritieme Gastlessen is de start van een nieuw initiatief. Met hulp en medewerking van het maritieme bedrijfsleven worden in één week tijd door het hele land maritieme gastlessen en voordrachten georganiseerd. "De Recordpoging waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk gastlessen te verzorgen, is bedoeld om zichtbaar te maken hoe interessant het is om in de maritieme industrie te leren en te werken. Veel jongeren zijn niet bekend met de opleidings- en beroepsmogelijkheden", aldus Mieke Bakker-Mantjes, voorzitter Human Capital Council Nederland Maritiem Land/ algemeen directeur Scheepsbouw Nederland.

Op 8 november geven Arie Kraaijeveld (voorzitter Nederland Maritiem Land) en Martin Dorsman (directeur KVNR) om 13.00 uur de aftrap voor de Recordpoging Maritieme Gastlessen aan boord van de Hr.Ms. Holland die afmeert aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Dit doen zij voor groep 6 en 8 van basisschool De Globe uit Rotterdam en klas 2 van de Veenoord LMC vmbo uit Rotterdam, samen goed voor 65 leerlingen. De Recordpoging wordt op 16 november in de Tweede Kamer in het bijzijn van Anouchka van Miltenburg (voorzitter Tweede Kamer) officieel afgesloten. Arie Kraaijeveld (voorzitter Nederland Maritiem Land), Mieke Bakker-Mantjes (algemeen directeur Scheepsbouw Nederland) en Tineke Netelenbos (voorzitter KVNR) maken samen met basisscholieren en studenten bekend hoeveel gastlessen er van 8 tot en met 16 november gegeven zijn.

Gastlessen en Topsector Water
De Recordpoging Maritieme Gastlessen vormt daarnaast de start van een estafette van gastlessen water. Deze estafette loopt tot en met de Wereld Waterdag op 22 maart 2013. Thecla Bodewes (voorzitter kernteam Human Capital Water/ directeur Scheepswerf De Kaap/ Scheepswerf Bodewes/ Maritima Green Technology) heeft het initiatief voor de estafette genomen. Diverse professionals hebben inmiddels interesse getoond om de watersector via gastlessen onder de aandacht te brengen.

Maritime Awards Gala
Het Maritime Awards Gala vormt de kick-off van de tweede editie van de Maritime Week. Vier prestigieuze awards (de VNSI Wim Timmersprijs, de HME Maritime Innovation Award, de KVNR Shipping Award en de KNVTS Schip van het Jaar prijs) worden 8 november 2012 uitgereikt tijdens de zevende editie van het Maritime Awards Gala in de Cruise Terminal Rotterdam.

Tweede Kamerleden maken kennis met maritieme sector
Nederland Maritiem Land organiseert op 12 november de Maritieme Kennismaking voor leden van de Tweede Kamer. Diverse Kamerleden ontmoeten topbedrijven en brancheorganisaties uit de maritieme sector. Juist in de crisistijd is het een goed moment om de politiek te laten zien dat de maritieme sector durft te investeren in innovatieve scheepsbouw, vervoer over water, offshore en aanleg van havens.

Maritime Week
Tijdens de Maritime Week, die duurt van 8 tot en met 17 november 2012 zijn er diverse activiteiten voor jongeren, maritieme bedrijven en politiek. Bovenstaande activiteiten zijn slechts een greep uit het totale aantal activiteiten die georganiseerd worden. Zie voor een totaaloverzicht: www.maritimeweek.nl.

Geplaatst in:

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234