Politie brengt integriteitschendingen in kaart

De politie pakt integriteitschendingen van haar medewerkers krachtig aan. Ook hecht zij er aan om transparant te zijn over de resultaten van de interne onderzoeken. Tevens heeft de politie als doel het leren van de casuïstiek en de patronen in de incidenten. Over 2011 zijn deze uitkomsten vandaag gepubliceerd. Onder de Nationale Politie zal het krachtig preventief- en repressief beleid worden voortgezet.

Uit het vandaag gepubliceerde overzicht blijkt dat 1715 politiemedewerkers op jaarbasis betrokken zijn bij een onderzoek naar een mogelijk integriteitsincident. De korpsen deden 1517 interne onderzoeken. In 655 zaken werd daadwerkelijk een integriteitschending aangetoond. Daarbij betrof het een strafbaar feit in 122 situaties en was er sprake van plichtsverzuim in 533 gevallen. Het aantal onvoorwaardelijk ontslagen personen is 77. Daarnaast zijn er 73 personen voorwaardelijk ontslagen. In 24 gevallen is er door de politiemedewerker zelf ontslag genomen. De ontslagen liggen daarmee op een vergelijkbaar niveau als voorgaande jaren.

Vanuit haar geweldsmonopolie is de politie is extra alert op incidenten, specifiek op het terrein van de 'geweldstoepassing'. Er wordt met name gekeken naar een juiste inzet van geweld binnen het praktijkoptreden. Elk geweldsgebruik moet dan ook gemeld worden en is het beginpunt van een (intern) onderzoek. In 2011 werden 731 onderzoeken op dit thema geweld gedaan. In 2011 is in tweederde van de gevallen m.b.t. 'geweld' de verdenking weerlegd of niet aangetoond. Deze uitkomst is vrijwel in lijn met de uitkomsten van voorgaande jaren.

"Het lijkt erop dat de politiemedewerkers niet alleen in de eerste dienstjaren meer risico's lopen wat betreft incidenten", aldus portefeuillehouder Miltenburg. "In 2011 is een verdubbeling zichtbaar van het aantal interne onderzoeken in situaties waarbij sprake is van betrokkenen met meer dan 10 dienstjaren. Ook in de latere dienstjaren blijft dus alertheid voor integriteitrisico's belangrijk. Tegelijk is in de korpsen en in het onderwijs structurele aandacht nodig voor de betekenisgeving aan integer professioneel handelen in een normdragende beroep . Aandacht voor bewustwording van uitgangspunten in waarden en visie en oordeelsvorming in beroepssituaties blijft belangrijk."

Het aantal onderzoeken zowel als het aantal betrokken medewerkers steeg in 2011 ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor deze toename is geen sluitende verklaring. Specialisten binnen de politie wijzen op de toegenomen kwaliteit en discipline binnen de korpsen om deze interne onderzoeken te registreren.

Nederlands Politie Instituut

website:
www.politie.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234