25 jaar homo-emancipatie in de Nederlandse Krijgsmacht

Uitreiking boek 'Defensies Trots' aan Hoofddirecteur Personeel Defensie de Luitenant-generaal W.A.G. van de Water

Amersfoort, 7 november 2012 - Aanstaande vrijdag 9 november viert de Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht (SHK) haar 25-jarig bestaan. Ter ere hiervan brengt de SHK haar allereerste boek uit genaamd 'Defensies Trots'. Tijdens de feestelijke viering zal dit boek worden aangeboden aan de Hoofddirecteur Directie Personeel Luitenant-generaal W.A.G. van de Water.

De SHK behartigt sinds 1987 de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) burgers en militairen werkzaam bij Defensie. Het personeelsbeleid van Defensie richt zich op het creëren van een sociaal veilige werkomgeving voor LHBT personeel. Vijfentwintig jaar homo-emancipatie heeft Nederland gebracht op de plek waar we nu staan: homoseksualiteit op de werkvloer is intussen bespreekbaar. Ook de zichtbaarheid is enorm vergroot, denk alleen al aan de jaarlijkse deelname van Defensie aan de Canal Parade. De tolerantie onder Defensiepersoneel is gegroeid.

Naast de successen uit het verleden, die wij graag op vrijdag samen met u willen vieren, vragen wij tegelijkertijd aandacht voor de problemen die voor ons liggen. Majoor Peter Kees Hamstra, voorzitter SHK: "In de beginjaren van de SHK is aangekondigd dat de stichting zichzelf zou opheffen zodra alle belemmeringen voor LHBT personeel zouden verdwijnen. Nu, vijfentwintig jaar later, kunnen we vaststellen dat die dag niet is aangebroken. In tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, is de homo-emancipatie namelijk zeker niet voltooid. Er zijn anno 2012 nog altijd mannen en vrouwen die niet voor hun geaardheid uit durven komen. De SHK zal daarom blijven strijden voor sociale acceptatie en inclusie. Daarnaast is de tijd aangebroken om de kwalitatieve meerwaarde van roze diversiteit als organisatie te erkennen en te gebruiken".

Werken aan de positieversterking en sociale acceptatie is nog steeds hard nodig, ook in het buitenland. De SHK is medeoprichter van de NAVO LHBT Werkgroep en adviseert internationale Defensieorganisaties over het creëren en behouden van sociale veiligheid voor LHBT personeel. De SHK heeft een bijdrage geleverd aan het Amerikaans onderzoek dat heeft geleid tot het afschaffen van het Don't Ask, Don't Tell beleid in 2010.

In 2009 heeft het Defensiepersoneel voor het eerst in uniform deelgenomen aan de Canal Pride. Twee jaar later, in 2011, heeft Defensie voor het eerst meegevaren met een eigen boot. De organisatie hiervan was in handen van de SHK.

Voor het persuitnodiging en programma UItreiking boek, zie de bijlage

FNV Veiligheid

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234