Persuitnodiging Topbestuurders van banken geven financiële gastles

CEO's en andere topbestuurders van zestien banken geven op dinsdag 13 november een financiële gastles op De Brede school (As-Soeffah, Bijlmerhorst en De Polsstok) in Amsterdam Zuidoost. Daarmee geven ze de aftrap voor 3300 gastlessen aan 100.000 kinderen die bankmedewerkers landelijk geven tijdens de Week van het Geld . Directeur Wim Mijs van de Nederlandse Vereniging van Banken is blij met de verdubbeling van het aantal gastlessen ten opzichte van vorig jaar: 'De lessen maken bankiers trots op hun vak.'

Om een gastles over financiële educatie leuk en laagdrempelig te houden hebben de banken het spel Cash Quiz ontwikkeld in samenwerking met het Nibud. Het spel brengt de dialoog op gang over omgaan met geld. Het spel wordt na afloop van de gastles geschonken aan de school zodat het later nogmaals gespeeld kan worden door de kinderen.

Het doel van het gastlesprogramma 'Bank voor de Klas' is om kinderen in het basisonderwijs vroeg 'geldwijs' te maken en te leren omgaan met geld. Aan de hand van verschillende onderwerpen rondom het thema geld (zoals sparen, zakgeld en lenen) worden kinderen financieel bewuster gemaakt. Hiermee wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. De leerlingen die een gastles krijgen, ontvangen het 'Geld weetjes kwartet'. "Dat kwartet kan thuis worden gespeeld en daarmee betrekken we ook de ouders," aldus Mijs. Om die betrokkenheid verder te vergroten krijgen ouders dit jaar voor het eerst ook een financiële gastles tijdens de aftrap.

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de aftrap van de gastlessen op de brede school in Amsterdam Zuidoost

Programma aftrap 'Bank voor de Klas'
9.00 Ontvangst Brede School Zuidoost Adres: Egoli 2, 1103 AC Amsterdam
9.30 Welkomstwoord en toelichting programma 'Bank voor de Klas'
10.30 Start gastlessen
12.00 Afsluiting en slotwoord door Freek Ossel, wethouder Onderwijs in Amsterdam

De gastdocenten
Alphons Kurstjens, Directievoorzitter Rabobank Amsterdam e.o.
Rob Langezaal, Chief Commercial Officer SNS Bank
Caroline Princen, lid raad van Bestuur ABN AMRO
Joost Melis, Directievoorzitter Delta Lloyd Bank
Matthijs Bierman, CEO Triodos Bank NL
Gert van Wakeren, lid Raad van Bestuur Friesland Bank
Hans van den Bor, directeur van Regiobank
Hans Hagenaars, lid Directie ING Nederland
Hidde Coebergh, directeur Hypotheken ING
Scott Cheung Chief Risk Officer Credit Europe
Margreet van Ee, Directievoorzitter Achmea Bank
Lidwin van Velden, CFO NWB Bank
John Reichardt, lid Raad van Bestuur BNG
Barbara van der Loo, Hoofd CSR afdeling NIBC
Ieko Sevinga, lid Raad van Bestuur Van Lanschot
Nieke Martens, Concern directeur Van Lanschot
Tanja Nagel, Bestuursvoorzitter Theodoor Gilissen Bankiers

Week van het geld
De Week van het Geld wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd van 12 tot en met 16 november. De week is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken waarin meer dan 45 organisaties samen werken om de consument wijzer in geldzaken te maken. Het doel van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. In de Week van het geld worden activiteiten georganiseerd om kinderen te leren omgaan met geld. Veel activiteiten vinden plaats in de klas. Het gastlesprogramma 'Bank voor de klas' is een van de onderdelen van de Week van het geld.

Redacties kunnen zich aanmelden per mail:
wijkstra@nvb.nl

Voor meer informatie:
Jelle Wijkstra 06-42665599

Adres Brede School Amsterdam Zuidoost
Egoli 2, 1103 AC Amsterdam

NVB

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234