Hoe maken we samen een succes van de nieuwe Wmo?

Tilburg, 7 november 2012 - De Wmo is stevig in beweging. Bij gemeenten ligt de uitdaging om naast het invulling geven aan 'de kanteling' en 'welzijn nieuwe stijl' ook de decentralisaties van begeleiding uit de AWBZ, Wet Werken naar Vermogen en de jeugdzorg te transformeren in de Wmo. Het stelt gemeenten voor extra vragen en voor een complexere problematiek, terwijl de budgetten onder druk staan. Hoe organiseren we in deze dynamiek de toegang van de burger tot zorg en ondersteuning op een efficiënte en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoorde wijze?

Het Platform voor Indicatie & Advies (Pliad) organiseert op 15 november aanstaande de Dag van het maatschappelijk Verantwoord Advies. Op deze dag wil Het Pliad als platform van de gezamenlijke indicatieadviesbureaus graag met de partners bij gemeenten en andere organisaties de handen ineen slaan om de toegang tot zorg en ondersteuning maatschappelijk verantwoord te laten evolueren. Hoe maken alle betrokken partijen de Wmo blijvend tot een succes?

Dag van het Maatschappelijk Verantwoord Advies biedt inspirerende bijdragen van onder andere Bert Holman van het ministerie van VWS, Suzanne Konijnendijk van de VNG en Eric de Macker van het CNV. In de workshops is ruimte om de uitvoeringsmodellen verder uit te werken.

Over het Platform voor Indicatie & Advies
Het Platform voor Indicatie & Advies (Pliad) verenigt professionele partijen in de sociaal-medische advisering, met als doel een constructieve kennispartner te zijn. Het Pliad zet zich in voor meer uitwisseling van visie en kennis voor een betere sociaal-medische dienstverlening in Nederland en verbetering van de visie op de toegevoegde waarde in de gehele zorg- en participatieketen. De organisatie staat voor een maatschappelijk verantwoord advies bij o.a. de Wmo, WWNV, AWBZ en jeugdzorg.

Platform voor indicatie & advies

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234