Enexis wil 500 mln obligatielening uitgeven in Euro Medium Term Note

Enexis wil een EUR 500 miljoen obligatielening uitgeven onder haar bestaande Euro Medium Term Note (EMTN) programma

Enexis Holding N.V. ("Enexis") is van plan om vandaag een nieuwe 8-jaars obligatielening van EUR 500 miljoen in de kapitaalmarkt te plaatsen. De definitieve voorwaarden van deze transactie zullen later op de dag worden geformaliseerd.
De netto-opbrengst van de obligatielening zal door Enexis worden gebruikt voor herfinanciering van een deel van haar huidige aandeelhoudersleningen. De obligaties zullen aan NYSE Euronext Amsterdam worden genoteerd.
Als onderdeel van deze transactie organiseert Enexis een conference call voor beleggers om nader in te gaan op haar strategie, financiële positie, investeringsplannen en financieringsportefeuille.
Het EMTN programma is in december 2011 goedgekeurd door de AFM en de prospectus is beschikbaar via https://www.enexis.nl/over-enexis/investor-relations/nl/publicaties-en-presentaties. Via deze link is na afloop ook de presentatie die in de conference call voor de investeerders wordt gebruikt te downloaden.

Credit ratings Enexis
- Moody's: Aa3 (stabiel vooruitzicht)
- Standard & Poor's (S&P): A+ (positief vooruitzicht)
Financiële kengetallen Enexis
- Netto-omzet 2011: EUR 1.315 miljoen
- EBIT 2011: EUR 397 miljoen
- Balanstotaal eind 2011: EUR 6.319 miljoen

Barclays Bank, BNP Paribas en The Royal Bank of Scotland treden op als gezamenlijke bookrunners en lead managers voor deze voorgenomen transactie.


Over Enexis
Enexis is de onafhankelijke netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoost Polder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energiedistributie-netwerken. Daarmee is Enexis de schakel tussen de ruim 2,6 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met meer dan 4.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energielevering. Het hoofdkantoor is gevestigd te Rosmalen.

Geplaatst in:

Voor meer informatie:
Enexis, Afdeling Communicatie, Cor Brockhoven
Telefoon: 0800 020 00 16, Mail: mediarelaties@enexis.nl
www.enexis.nl
www.werkenbijenexis.nl

Enexis

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234