Nationale-Nederlanden versnelt transformatie

Nationale-Nederlanden versnelt de operatie om het bedrijf slagvaardiger te maken door de kosten verder te verlagen, producten te vernieuwen en de dienstverlening te verbeteren. De organisatie wil zich zo aanpassen aan de huidige marktomstandigheden en haar organisatiestructuur in lijn brengen met die van het toekomstige Europese verzekeringsbedrijf. Naar verwachting zullen door alle noodzakelijke maatregelen in de komende twee jaar 1350 arbeidsplaatsen vervallen.

Tom Kliphuis, CEO van Nationale-Nederlanden: "Om ons bedrijf in te richten op de toekomst, zullen we nog flexibeler en compacter moeten worden. Dat betekent meer focus, een slankere organisatie en het vernieuwen van onze producten en processen".

Nieuw pensioenbedrijf
Een goed voorbeeld van de aanpassingen die Nationale-Nederlanden doorvoert, heeft betrekking op de pensioenmarkt. Als gevolg van de economische ontwikkelingen in combinatie met de voortdurende lage rente en nieuwe kapitaaleisen staat het pensioenstelsel aan de vooravond van fundamentele veranderingen. In de context van deze ontwikkelingen zijn veel bedrijven in Nederland op zoek naar betaalbare en heldere pensioenregelingen voor hun medewerkers. Om aan deze vraag tegemoet te komen, neemt Nationale-Nederlanden als marktleider het initiatief en start het een nieuw bedrijf dat zich volledig zal toeleggen op de doorontwikkeling van toekomstbestendige, Defined Contribution, pensioenoplossingen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de bedrijfsonderdelen AZL voor pensioenadministratie en ING Investment Management voor vermogensbeheer.

Tom Kliphuis: "Door te investeren in een nieuw pensioenbedrijf creëren we een sterke basis voor de toekomst. Het nieuwe bedrijf zal gestandaardiseerde oplossingen bieden voor MKB en grootzakelijk en volledig maatwerk voor grote bedrijven en pensioenfondsen."

Nationale-Nederlanden brengt alle zakelijke en grootzakelijke verzekerde pensioenregelingen onder in het bedrijfsonderdeel Pensioen Services. De focus van Pensioen Services is klanttevredenheid, efficiency en het begeleiden van klanten bij verlengingen en de overgang naar nieuwe pensioenregelingen.

Versnelling strategie particuliere en zakelijke markt
Door de introductie van nieuwe producten, ondersteund door efficiënte processen en systemen, versnelt Nationale-Nederlanden haar klantgerichte transformatie op de particuliere markt. De dit jaar geïntroduceerde autoverzekering en overlijdensrisicoverzekering zijn hier goede voorbeelden van.

Op de zakelijke schademarkt verbetert Nationale-Nederlanden haar sterke positie door zich te concentreren op specifieke segmenten. Ook wordt het productaanbod vereenvoudigd zodat het beter aansluit op de behoefte van de klant.

Gezien het belang en de grote wijzigingen die momenteel gaande zijn in het intermediaire landschap creëert Nationale-Nederlanden in de nieuwe organisatiestructuur een speciale afdeling gericht op het ondersteunen van onafhankelijk adviseurs.

Europese verzekeringsactiviteiten ING
ING heeft in augustus 2012 aangekondigd de voorbereidingen op een zelfstandige toekomst van haar Europese verzekeringsactiviteiten te intensiveren. Nationale-Nederlanden brengt als onderdeel van het Europese verzekeringsbedrijf haar organisatie in lijn met deze strategie. Dit betekent dat Nationale-Nederlanden een hoofdstructuur met drie bedrijfsonderdelen tot stand brengt: Schade, Leven en Bank. Tegelijkertijd worden de stafafdelingen efficiënter en effectiever gemaakt door hoofdkantoorstaven van het Europese verzekeringsbedrijf samen te voegen met de regionale staven. Deze structuurwijzigingen leiden tot een slankere en slagvaardiger organisatie.

Naar verwachting zullen door alle noodzakelijke maatregelen in de komende twee jaar 1350 arbeidsplaatsen vervallen. Daar waar mogelijk zal dit worden opgevangen door natuurlijk verloop en begeleiding van werk-naar-werk. Gezien de huidige marktomstandigheden is boventalligheid onvermijdelijk. Uiteraard zal dit proces zorgvuldig worden doorlopen in overeenstemming met geldende regels en afspraken en in overleg met vakbonden en ondernemingsraad.

Over Nationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden is met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten één van de grootste en meest toonaangevende verzekeraars van Nederland. Met deskundige medewerkers, goede producten en een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit is Nationale-Nederlanden al bijna 170 jaar actief in verzekeren. Wat er ook gebeurt, Nationale-Nederlanden zet zich dagelijks in om de beste oplossingen te bieden voor haar klanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nationale-Nederlanden
PR&Mediarelaties
Jacqueline van Wijk
T 070-513 8100
M 06- 10947858
E pers@nn.nl

Nationale-Nederlanden

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234