Dick Benschop spreekt over energietransitie op congres De Maatschappij

Dick Benschop, President Directeur Shell Nederland, spreekt op het jaarcongres van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (De Maatschappij) over energietransitie en de rol van innovatie.

Andere sprekers zijn: Wim Kuijken (deltacommissaris) en René Wijffels (hoogleraar WUR Agrotechnologie & Voedingswetenschappen).

Het thema is: Met energie naar de toekomst!
Van een lineaire naar een circulaire economie.
Nederland staat op het punt een overgang te maken van een lineaire naar een circulaire economie. We moeten effectiever omspringen met natuurlijke hulpbronnen om tot een duurzame samenleving te komen. Een verandering van denken, werken en ondernemen.

De Maatschappij is een landelijk netwerk voor bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen.

Datum: Donderdag 8 november 2012
Ontvangst: 12.00 uur
Start programma: 13.00 uur
Borrel: 17.30 uur

Locatie:NLDA (voormalige) Koninklijke Militaire Academie in Breda
Kraanstraat 4
4811 MA Breda

Meer over de Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid en Handel.
De Maatschappij is het oudste netwerk van Nederland. Een onafhankelijk netwerk van 3500 personen afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Onze missie is het stimuleren van een meer ondernemende samenleving op alle niveaus en bij iedereen!

De Maatschappij is sinds 1777 actief in onze samenleving en heeft tal van belangrijke initiatieven op haar naam staan: Nyenrode, Kon. Instituut voor de Tropen, de Jaarbeurs en Teleac zijn allemaal door of met hulp van De Maatschappij opgericht.

De Maatschappij is een grote vereniging met 27 actieve departementen en een klein professioneel bureau in Den Haag. Veel van de activiteiten van de Maatschappij vinden plaats in onze departementen, die het kloppend hart zijn van onze vereniging .De departementen hebben elk een eigen bestuur en secretariaat. De departementen van de Maatschappij organiseren in totaal circa 250 bijeenkomsten per jaar en zijn vrij toegankelijk voor leden en introducés.

de Maatschappij

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234