Nederlandse scholieren kiezen massaal voor Obama

Als Nederlandse scholieren het voor het zeggen zouden hebben, zou Barack Obama nog vier jaar de president van de Verenigde Staten zijn. Bij de Scholierenverkiezingen van ProDemos koos maar liefst 91% van de scholieren voor de Democraat. Slechts 9% koos voor Republikein Mitt Romney.

De Scholierenverkiezingen zijn schaduwverkiezingen die worden gehouden op het voortgezet onderwijs en het mbo door heel Nederland. Dat gebeurt via de website www.scholierenverkiezingen.nl.

In september werden er Scholierenverkiezingen gehouden voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nu werd er meegestemd met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Aan de Scholierenverkiezingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen deden dit keer 15 scholen mee, 1306 leerlingen hebben gestemd. Obama kreeg 1130 stemmen, Romney 113 en 63 leerlingen stemden blanco.

Scholierenverkiezingen.nl
Op www.scholierenverkiezingen.nl staat veel informatie over politiek en verkiezingen, er zijn diverse filmpjes te bekijken en testjes te doen. Ook is er een complete handleiding te vinden waarmee scholen het hele jaar door hun eigen verkiezingen kunnen organiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita de Jong, senior communicatieadviseur bij ProDemos. Telefoonnummer: 070 757 02 18 of 06 55 928 795. E-mail: a.dejong@prodemos.nl.

ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Meer informatie op www.prodemos.nl.

ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234