Duizenden vmbo-leerlingen komen in beweging

EDE - Duizenden inactieve vmbo-leerlingen die gaan sporten en bewegen: het project 'Vmbo in beweging' overtreft alle verwachtingen. Drie jaar lang hebben het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de VO raad en de KVLO op 78 vmbo-scholen dit project ontwikkeld en uitgevoerd. Uit het eindrapport van TNO blijkt nu dat het aantal inactieve leerlingen op deze scholen afneemt 55 naar 42 procent. Het beweegaanbod op de scholen is vervijfvoudigd en bijna alle scholen werken samen met verenigingen en commerciële instellingen.

Remco Boer, directeur NISB, overhandigt het eindrapport vandaag op de NISB Ontmoetingsdag aan Karin van Bijsterveld, voorzitter van het platform Sport Bewegen en Onderwijs. Boer: "Het eindrapport bevestigt dat 'Vmbo in beweging' werkt en veel inactieve leerlingen in beweging krijgt. NISB gaat nu samen met de partners binnen het platform de uitdaging aan om nog meer leerlingen in het voortgezet onderwijs in beweging te krijgen en te houden." De recent verschenen Onderwijsagenda 2012-2016 onderschrijft het belang aan sport, bewegen en gezonde leefstijl in het praktijkonderwijs. Het stimuleert de inzet van het project op nieuwe vmbo-scholen. Ook wil het de succesvolle resultaten van het project 'Vmbo in beweging' samen met huidige deelnemende scholen en andere samenwerkingspartners uitrollen.

Meer dan de helft (57%) van de Nederlandse jongeren van 12 tot 17 jaar beweegt onvoldoende. Bij vmbo-leerlingen ligt dat percentage nog iets hoger. Om zoveel mogelijk jongeren via sport- en beweegactiviteiten op en rondom school te motiveren tot een actieve leefstijl hebben het Ministerie van VWS en OCW middelen vrijgemaakt voor het platform 'Sport, Bewegen en Onderwijs'. 'Vmbo in beweging' is een van de deelprojecten van dit platform.

Succes
Aan het project 'Vmbo in beweging' doen 78 vmbo-scholen in Nederland mee. Het aantal inactieve leerlingen op deze scholen daalt aanzienlijk en de scholen bieden veel meer sport- en beweegactiviteiten. Bij de start van het project had slechts 13,2% van de deelnemende scholen een sport- en beweegaanbod voor inactieve leerlingen. In drie jaar stijgt dit percentage naar 69%. Het overgrote deel van de scholen (97%) werkt nu ook samen met andere organisaties rondom de school zoals sportverenigingen en commerciële sportinstellingen. Van de deelnemende scholen geeft 38% aan dat ze volgend jaar zelfs nog meer activiteiten gaan aanbieden.

Het succes van 'Vmbo in beweging' is volgens de deelnemende scholen voor een groot deel te danken aan:
- De inzet van sport- en beweegcoördinatoren
- Regelmatig overleg tussen de deelnemende scholen
- Activiteiten die de leerlingen zelf bedenken en organiseren
- Een breed draagvlak binnen de school

Laagdrempelig
Scholen die deelnemen aan 'Vmbo in beweging' gaan samen met de niet-actieve leerlingen op zoek naar laagdrempelige beweegactiviteiten tijdens en na schooltijd. Zo kunnen leerlingen in hun pauze op een mat en met een beamer computerdansen, wordt er na schooltijd gevoetbald, maken leerlingen tijdens de gymles kennis met verschillende verenigingen of maken gebruik van bijvoorbeeld de klimwand in het fitnesscentrum om de hoek. Op die manier zijn de leerlingen meer gemotiveerd om aan de activiteiten deel te nemen. Het gevolg daarvan is dat leerlingen van de deelnemende scholen niet alleen meer bewegen tijdens de (extra) beweegactiviteiten, maar ook buiten schooltijd. Meer leerlingen lopen en fietsen van en naar school, de gemiddelde tijd die besteed wordt aan televisie kijken daalt met bijna een uur per week en ook de gemiddelde tijd die besteed wordt aan computeren daalt met ruim een half uur per week.

Ondersteuning
Gemiddeld genomen zijn de sport- en beweegcoördinatoren op de scholen erg tevreden over 'Vmbo in beweging'. Dit blijkt uit het feit dat zij gemiddeld een 7,3 geven. Zij waarderen vooral de ondersteuning van de regiocoaches en de netwerkbijeenkomsten met de andere deelnemende scholen in de regio. Het landelijke project 'Vmbo in beweging' is nu afgelopen. Uit de eindmeting blijkt dat 86% van de scholen van plan is de sport- en beweegactiviteiten nu zelf voort te zetten.

- Voor kinderen tot 18 jaar is de landelijke beweegnorm: dagelijks 60 minuten matig intensief bewegen (Nederlandse Norm Gezond Bewegen), en/of minimaal drie dagen per week minimaal 20 minuten intensief bewegen (Fitnorm). Inactieve leerlingen voldoen aan geen van beide normen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met:
Audrey Friedel, communicatieadviseur NISB - E audrey.friedel@nisb.nl - M 06-31753741
Hiske Blom, projectleider NISB - E hiske.blom@nisb.nl - M 06-21649599

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234