Persbericht uitkering vanuit Robeco Private Equity

Rotterdam, 5 november 2012

Robeco Private Equity deelnemers ontvangen een uitkering van EUR 9,00 per participatie. De betaalbaarstelling is op 15 november 2012. Dit is een uitkering uit niet belaste reserves (herbeleggingsreserve). Er wordt dus geen dividendbelasting ingehouden.

De hoogte van de uitkering hangt samen met de onderliggende investeringen in private-equityfondsen in portefeuille. Er zal bij iedere uitkering worden beoordeeld of de desbetreffende uitkering al dan niet belast is met dividendbelasting.

Nadere toelichting uitkering Robeco Private Equity

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft als beheerder van Robeco Private Equity besloten een uitkering vast te stellen van EUR 9,00 per participatie. De betaalbaarstelling is op 15 november 2012, de ex datum is 7 november 2012 en de record datum is 9 november 2012. Deze uitkering wordt fiscaal ten laste gebracht van de herbeleggingsreserve. Deze uitkering wordt fiscaal behandeld alsof het een terugbetaling is van een deel van het kapitaal dat door de participanten bij hun inschrijving op Robeco Private Equity is gestort. Deze uitkering is niet belast met dividendbelasting zodat er geen dividendbelasting zal worden ingehouden. Conform eerdere uitkeringen, zal aan participanten niet de mogelijkheid worden geboden de uitkering te herbeleggen in participaties Robeco Private Equity.

Ten aanzien van eventuele toekomstige uitkeringen geldt dat de timing en hoogte flexibel van aard zullen zijn en zal steeds worden beoordeeld of deze al dan niet dienen te worden gekwalificeerd als uitbetaling van dividend. Derhalve kunnen in voorkomende gevallen toekomstige uitkeringen wel onderhevig zijn aan dividendbelasting.

Robeco Groep

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234