Milieuwetenschappers kunnen niet om internetopinie heen

Sacha Kuijs heeft met haar masterscriptie, getiteld ‘Publieke internet opinie en klimaatverandering: een wereldbeeldenanalyse’, op 3 november 2012 de scriptieprijs Natuurwetenschappen 2012 van de Open Universiteit gewonnen. Haar scriptieonderzoek toont aan dat de uitlatingen van Nederlandse burgers op internet een heel ander beeld geven dan de resultaten van publieksenquêtes. Conclusie is dan ook dat enquêtes alleen ontoereikend zijn, om een betrouwbaar onderzoeksresultaat te verkrijgen. Ook de publieke opinie op internet moet worden meegenomen. Te meer omdat die soms grote invloed heeft op het maatschappelijk debat over klimaatverandering. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse symposium van de faculteit Natuurwetenschappen van de OU.

Onderzoeksaanpak
In haar onderzoek heeft Kuijs uitlatingen van Nederlandse burgers over klimaatverandering ingedeeld naar wereldbeeld, volgens de twee meest gebruikte typologieën. Wereldbeelden worden in de milieuwetenschappen vaak gebruikt voor het typeren van toekomstscenario’s. De vraag was of de gehanteerde wereldbeelden worden gedeeld door de bevolking en, zo ja, in welke mate?
Om tot deze wereldbeeldindeling te komen, heeft Sacha Kuijs gebruik gemaakt van een nog nooit eerder geanalyseerde bron, namelijk reacties op artikelen over klimaatverandering op websites van Nederlandse media. Uiteindelijk heeft zij 3.360 reacties op 295 artikelen bestudeerd, geplaatst in de periode van 2002 tot 2009 op websites van 29 Nederlandse bladen.

Juryoordeel
Universitair hoofddocent bij de faculteit Natuurwetenschappen van de OU en afstudeerbegeleider van de prijswinnaar, dr. ir. Joop de Kraker zegt: ‘Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het onderzoek interessant vanwege de unieke keuze en omvang van het onderzoeksmateriaal en vanwege de uitkomsten, die sterk contrasteren met resultaten van enquêtes. Dit roept allerlei, ook maatschappelijk relevante, vragen op met betrekking tot de betrouwbaarheid van de verschillende methodes, de mogelijke aardverschuiving in de publieke opinie ten aanzien van klimaatverandering, en de invloed van nieuwe media op het maatschappelijke debat.’ De jury van de scriptieprijs geeft aan dat Kuijs in haar scriptie zowel haar aanpak als haar resultaten zeer transparant en inzichtelijk heeft beschreven en zich veel moeite heeft getroost haar resultaten te vergelijken met de schaarse publicaties die eerder over dit onderwerp zijn verschenen. ‘Met grote zorgvuldigheid heeft zij haar uitkomsten geduid en op basis hiervan verantwoorde conclusies getrokken.’

Over Sacha Kuijs
Sacha Kuijs MSc. (Velsen, 1966) is inmiddels afgestudeerd. Bij het begin van haar studie maakte ze al een carrièreswitch binnen Schiphol Group: van de ict-afdeling naar de milieuafdeling. Sinds 2011 is zij werkzaam als milieuregisseur bij de gemeente Amstelveen.

Open Universiteit

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234