'Patronen': tentoonstelling over de structuur van het nieuwe landschap

Lelystad - Flevoland ziet er vanuit de lucht uit als een aaneenschakeling van patronen. Dijken, greppels en kanalen doorsnijden het op de Zuiderzee veroverde land en geven er zijn unieke ordening en structuur aan. In Nieuw Land tonen vier tentoonstellingen dat gestructureerde landschap, elk vanuit een verschillende invalshoek en opzet. De tentoonstelling is te zien van 10 november 2012 tot en met 20 mei 2013.

'Polders van Vilt' toont de bijzondere kunstwerken van beeldend kunstenaar Cora Jongsma. Zij is geïnspireerd door de terreinhoogtekaarten uit 'De PolderAtlas', een uitgave in samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en Nieuw Land. De intensieve bewerking van eeuwenoud polderlandschap, door vervening, bedijking, drooglegging en bebouwing, heeft zij nagebootst met vilt.

'Dankzij de dijken', toont de veranderende dijken in en rond de voormalige Zuiderzee vanaf 1000 na Christus tot en met nu. De dijken van het Zuiderzeeproject, zoals de Afsluitdijk, zijn bijzonder om de nieuwe toegepaste technieken De meeste waterkeringen rond de voormalige Zuiderzee zijn oude dijken die door de eeuwen heen telkens zijn opgehoogd, verbreed en verzwaard. Deze presentatie toont dat de ene dijk niet zo maar de andere dijk is. De tentoonstelling start op 17 november 2012 en eindigt op 26 mei 2013.

'De Batavier' is het werk van kunstenaar Arjen Boerstra. Boerstra is een pionier. Hij bedacht een project, dat bestaat uit een houten capsule die al vliegend het landschap in beeld kan brengen. De Batavier, gebouwd in Nieuw Land in de lente van 2012, is een houten kunstwerk in de vorm van een tweeëneenhalve meter brede capsule met camera en bolle spiegel, die kan opstijgen aaneen enorme vlieger. De Batavier met zijn vlieger en de eerste beelden vanuit de capsule zijn in Nieuw Land te zien. Naast het project Batavier is een eerder project van Arjen Boerstra te zien. Voor Stichting De Barak filmde de kunstenaar vanaf winter 2010 tot en met de zomer 2012 het veranderende landschap van de nieuwe wijk Warande in Lelystad. Als voorloper op De Batavier paste hij hier reeds de spiegelboltechniek toe.

De tentoonstelling 'Mooi bedacht!' toont enkele van de meest bijzondere maquettes uit de collectie van Nieuw Land. Te zien zijn zowel in detail uitgewerkte modellen van nieuwe stadswijken en gebouwen als eenvoudige ruimtelijke schetsen voor een stedenbouwkundige of landschappelijke structuur. Alle maquettes hebben één ding gemeen: ze tonen het ideaalbeeld van ontwerpers en plannenmakers. Zó zou het moeten worden: mooi bedacht!

Bij de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd. Van de vertoning van beelden van de watersnoodramp in 1953 tot en met knutselopdrachten, kunstkijkers en speurtochten. Kijk op www.nieuwlanderfgoed.nl voor alle actuele informatie.

Noot voor de redactie

Afbeelding: Een deel van de Hollandse Hout met Lage vaart en Lage Dwarsvaart te Lelystad, oktober 1979. Bronvermelding: Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad, fotocollectie RIJP, fotograaf Potuyt.

Nieuw Land, Oostvaardersdijk 01-13, Postbus 73 - 8200 AB Lelystad - www.nieuwlanderfgoed.nl

Elisabeth Hoffs
Medewerker marketing en communicatie

T (0320) 22 59 08 (pers)
T (0320) 22 59 00 (algemeen)
F (0320) 26 04 36
M 06- 57597642
E e.hoffs@nieuwlanderfgoed.nl
I www.nieuwlanderfgoed.nl

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234