Spiegelgroep CV zoekt problemen

Alkmaar, 20121105 --
De spiegelgroep zoekt problemen. Oplossingen vinden is haar specialiteit. In samenwerking met haar nieuwe Amerikaanse partner Legal FaceOff, biedt de Spiegelgroep nu het nieuwe digitale systeem E-scheiden.nl aan.


E-scheiden.nl is veel meer dan online scheiden, dat tegenwoordig door een aantal advocatenkantoren wordt aangeboden.

Het hele echtscheidingsproces, vanaf het voornemen om uit elkaar te gaan tot aan de meest passende oplossing, gebeurt online.

Een professionele, ervaren bemiddelaar (registermediator) van de Spiegelgroep bezoekt op verzoek ter kennismaking eerst de scheidende personen. Daarbij vindt de juridisch verplichte identificatie van de echtscheidingspartners plaats.

Vervolgens wordt een digitale, veilige video-omgeving gebruikt waarin de scheidende partners stap voor stap, onder begeleiding van hun bemiddelaar, een plan maken over de vraagstukken die op hun situatie van toepassing zijn.

Denk dan aan zaken als: inkomen, financiële verplichtingen, wonen, ouderschap, alimentatie, boedelverdeling, pensionering. Als er kinderen bij de scheiding zijn betrokken, krijgen zij speciale aandacht.

De afzonderlijke scheidende partners vullen tijdens het proces een digitale, gebruiksvriendelijke vragenlijst in. Op basis daarvan stelt de mediator per onderwerp een digitaal beslisdocument op, waarin de scheidende partners nog veranderingen kunnen aanbrengen. Meningen en verschillen in opvatting tussen de scheidende partners worden, onder de bekwame begeleiding van de bemiddelaar, in de veilige video-omgeving uitgepraat, tot er overeenstemming is bereikt.

Op verzoek van de scheidende partners kan dit ook "life" gebeuren op een door hen aan te geven ontmoetingsplek. E-Scheiden.nl werkt landelijk en s 'avonds.

Het E-scheiden.nl wordt beëindigd met een door beide partners getekende overeenkomst die ter goedkeuring aan de rechtbank wordt voorgelegd. De afhandeling van de echtscheiding verloopt verder schriftelijk.

E-scheiden.nl heeft vele voordelen:
Een tijdsbesparing van minstens 30% op de "normale" echtscheidingsprocedure. Scherpe tarieven; dankzij efficiënt en gevoel sparend scheiden. Online de scheiding bespreken betekent: scheiden op momentendathet uitkomt enwaarhet uitkomt. Geen werktijdverlies en geen reisafstand en reistijd. De bemiddelaars van de Spiegelgroep zijn 24 per dag landelijk actief. Open, direct en zelfverantwoordelijk uit elkaar gaan zonder "elkaar in de haren te vliegen".
De bemiddelaar van de Spiegelgroep kan tijdens de video besprekingen de stemmen letterlijk dempen als de emoties te hoog oplopen.
Als de scheidende partners daar toestemming voor geven, kan de bemiddelaar de communicatie tussen de scheidende partners opnemen en daarna bekijken en "vertalen" in de meest kansrijke oplossingen.
De Spiegelgroep loopt met E-scheiden vooruit op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij het scheidingsproces makkelijker wordt gemaakt en de alimentatieduur mogelijk wordt ingekort Tevens ligt er een regeringsverklaring om echtscheiding zonder rechter, met name voor kinderloze echtparen, mogelijk te maken en ligt er een Europese richtlijn ter bevordering van mediation.

Spiegelgroep

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234