Dutch Career Cup wint MOVISIE Participatieprijs 2012

De winnaar van de eerste MOVISIE Participatieprijs 2012 is Dutch Career Cup van Stichting Life Goals in Zeist. In haar rapport schrijft de jury over het project waarbij sport wordt ingezet voor arbeidsbemiddeling: "Dit is het ei van Columbus! Het project stimuleert jongeren met een beperking om actief mee te doen en dat resulteert in de beste kansen voor een plek op de arbeidsmarkt." 'Werken naar vermogen: help iedereen aan een baan! is het motto van de MOVISIE Participatieprijs 2012. Wordt er vernieuwend gewerkt aan de onderkant van de arbeidsmarkt? Zijn er projecten die zich succesvol richten op zowel de toeleiding en activering naar werk als op het krijgen van een baan? Er dongen 83 projecten mee naar de prijs.

Dutch Career Cup
De jury prijst de reikwijdte van Dutch Career Cup: "landelijk bekende voetbalclubs doen mee, maar ook lokale voetbalclubs hebben voor veel jongeren een positieve uitstraling. De jury vindt het waardevol dat door de inzet van maatschappelijke organisaties - sportverenigingen- deelnemers worden aangespoord om mee te doen. Zelfredzaamheid en nieuwe sociale netwerken ontstaan voor de Wajongers. De jury roemt de actieve inbreng van de vrijwilligers. Voetbalverenigingen zijn de grootste vrijwilligersorganisaties in ons land. Het enthousiasme van de organisatoren doet een nieuwe dynamiek in sociale contacten ontstaan". De winnaar van de Participatieprijs krijgt een methodiekprijs van 40 uur. Hiermee kan een professional worden ingeschakeld om het project verder te verbeteren of uit te breiden. Ook zal MOVISIE de beste projecten op allerlei manieren onder de aandacht brengen.

Drie nominaties
De jury nomineerde drie projecten. Naast Dutch Career Cup waren dit: Bissmiss School (Importante, projectbureau voor de vrouwelijke ambitie, Den Haag) en Leerwerktraject Test Engineers (Philips, Reovict, UWV en Werkmans, Eindhoven). Bissmiss School is een project dat vrouwen helpt bij het reali-seren van hun ambitie: zelfstandig ondernemerschap, financieel onafhankelijk zijn en volwaardig meedoen aan de (zaken)wereld. Philips, Werkmans, Reovict en het UWV hebben samen het leer-werktraject Test Engineer ontwikkeld. Philips heeft binnen haar werkgelegenheidsplan tien Wajongers een arbeidscontract aangeboden als Test Engineer bij de diverse Philips-divisies.

Extra waardering en eervolle vermeldingen
De jury spreekt extra waardering uit voor drie projecten. Het zijn goede voorbeelden die navolging verdienen: Talent voor Zorg/Techniek (ICS-Advies, Leiden), DoorDeWijks (Stichting DoorDeWijks, Rotterdam) en TraJect (Kenniscentrum Zorginnovatie in Rotterdam). De jury geeft twee eervolle vermeldingen: Participatiecoaches: Meedoen, dat doe je zelf! (Gemeente Arnhem, cluster Publieke Dienstverlening, Arnhem) en Auti Talent (Auti Talent BV, Bunschoten).

Juryleden
De jury van de MOVISIE Participatieprijs 2012 bestaat uit:
- Jetta Klijnsma (voorzitter jury, Tweede Kamerlid PvdA);
- Anne-Rose Abendanon (programmamanager Interculturalisatie Cordaan);
- René Paas (voorzitter Divosa);
- Jaap Smit (voorzitter CNV);
- Simone Kortbeek (directeur MOVISIE).

83 inzendingen
Voor de MOVISIE Participatieprijs zijn 83 projecten ingediend. De jury spreekt haar waardering uit voor het grote aantal projecten dat aandacht besteedt aan de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, projecten waarin de talenten vooropstaan en niet de beperkingen. Het is goed te zien dat veel projecten samen met de doelgroep zijn opgezet en ontwikkeld. De door de jury genomineerde projecten hebben met elkaar gemeen dat ze allen vernieuwend zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

MOVISIE Participatieprijs
De MOVISIE Participatieprijs bekroont jaarlijks een project dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert. De Participatieprijs is de opvolger van de MOVISIE Diversiteitsprijs. De MOVISIE Participatieprijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. De uitreiking van de MOVISIE Participatieprijs 2012 vond plaats bij de Sociaal-Economische Raad (SER). TSS / Sociale Vraagstukken is mediapartner van de MOVISIE Participatieprijs.

U kunt het juryrapport en filmpjes van de drie genomineerde projecten bekijken op www.movisie.nl/participatieprijs.

Voor meer informatie: Communicatie, Paul van Yperen, 030 789 22 35; 06 473 457 51, p.vanyperen@movisie.nl, www.movisie.nl.

MOVISIE

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234