Sociale huurwoningen beter bereikbaar voor middeninkomens

Huishoudens met een middeninkomen kunnen door Europese regelgeving in veel gevallen geen aanspraak maken op een sociale huurwoning. Omdat zij over onvoldoende inkomen beschikken voor een overstap naar een koopwoning of een commerciële huurwoning, dreigen zij tussen wal en schip te vallen. Namens de G32-gemeenten lichtte de Schiedamse wethouder Wijten dit probleem tijdens een openbare hoorzitting van de Europese Commissie in Brussel op dinsdag 30 oktober toe. Het Nederlandse standpunt vond gehoor. Minister Spies heeft inmiddels aangekondigd de inkomensgrens voor het toewijzen van een sociale huurwoning te willen verhogen, zodat deze woningen voor een bredere groep bereikbaar worden.

Nergens in Europa is de socialewoningmarkt zo dominant op de totale woningmarkt als in Nederland: meer dan eenderde van alle Nederlandse huishoudens huurt een sociale woning. Sinds 1 januari 2011 geldt op basis van Europese regels een inkomensgrens voor de toewijzing van dit soort woningen. In de praktijk blijkt dat met name huishoudens met een middeninkomen net boven de inkomensgrens tussen wal en schip vallen: zij krijgen geen sociale huurwoning, maar het lukt hen vaak ook niet om over te stappen naar de commerciële huursector of naar de koopsector.

Vanuit Nederland klinkt al enige tijd kritiek op de Europese regels vanwege de unieke situatie op de Nederlandse woningmarkt. Frankrijk en Zweden, die eveneens een grote socialehuursector kennen, laten een vergelijkbaar geluid horen. De Europese Commissie gaf aan behoefte te hebben aan een toelichting. Wethouder Wijten voerde het woord namens de G32-gemeenten en met steun van vereniging van woningcorporaties Aedes en de Woonbond. Hij bepleitte dat lokale overheden de ruimte moeten krijgen om ervoor te zorgen dat de woningmarkt voldoende toegankelijk blijft en een hoog niveau van kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid kan worden gewaarborgd.

Het Nederlandse standpunt kon rekenen op instemming. De vertegenwoordiger van de Europese Commissie gaf aan, dat de keuze voor het verhogen van de inkomensgrens de verantwoordelijkheid is van de Nederlandse regering. Minister Spies heeft inmiddels in een brief aan de Tweede Kamer onder meer laten weten de inkomensgrens te willen verhogen van € 34.055 naar € 38.000. Voorzitter van de fysieke pijler van de G32 Jop Fackeldey is blij met dit voornemen. “De voorgestelde wijzigingen van de minister zijn nog beperkt, maar er is beweging in deze zaak gekomen en er is voor de huishoudens met middeninkomens een eerste belangrijke stap naar een oplossing gezet.”

Geplaatst in:

G32 stedennetwerk Fysieke Pijler

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234