Peaceman hervat vredestour

In een nieuw Peace Mission Project gaat Peaceman weer de interactie aan met de mensen. In het vorige Peace Mission Project uit 1998 kwam hij tot London. De ambities van initiatiefnemer en kunstenaar Ab Parmentier uit Groningen zijn nu groter. Hij bereidt een nieuwe tour voor waarin hij kunstenaars c.q. filmmakers, hij noemt ze allesomvattend co-filmmakers, uitnodigt nieuw licht te werpen op het thema vrede in een fusie van kunstuitingen en dialogen.

In het subproject 'Birth of Soul' duikt het Peace Mission Project de diepte in, met als einddoel een 'Birth of Soul' speelfilm. In het subproject 'the Peaceman' borrelt het Peace Mission Project aan de oppervlakte met humoristische boventonen en als einddoel een 'Peaceman' speelfilm. Mogelijk komt het tot een samensmelting van de twee subprojecten.

Het is een project voor en door het volk. Groepen uit de samenleving worden betrokken in het project.

De vraag hier is: "Wat zegt de pers?"
Deze wordt uitgenodigd de tour te volgen (kaartjes zijn vrij).
Iedere interactie beoogt een verrijking van het project,
zodat het verhaal steeds gelaagder, rijker en dieper wordt.

Bevindingen worden gerecycled in een voortdurend organisch proces. Toetsing van de eigen kunstuitingen zijn een stimulans om verder in te zoomen op bepaalde elementen, of juist uit te zoomen. Het Peace Mission Project ademt.

Over het project schrijven betekent mogelijk er deel van uitmaken. Alle feedback wordt gerespecteerd en weloverwogen gebruikt om het verhaal van het project te optimaliseren en fijn af te stemmen. Wees bereid om zelf geïnterviewd te worden. Ook dat is het Peace Mission Project.

Dit is een eerste stap na zoveel tijd om weer in het voetlicht te treden.
Het mechanisme moet op gang gebracht worden. Daar heeft het Peace Mission Project hulp bij nodig. In een geopend raamwerk moet een nieuw verhaal weer gaan ontstaan. Opbouwende feedback zal in de tekst verwerkt worden in regelmatige updates.

Op http://peacemissionproject.com/nederlands/index.html
staat het project uitgebreid (in het Nederlands) omschreven met foto's van het vorige project.
Zie ook:

http://peacemissionproject.com voor de Engelse versie. Zie ook:

http://www.facebook.com/pages/Peace-Mission-Project/500453249972998

Die omschrijving van het project op http://peacemissionproject.com/nederlands/index.html is als een
werk in wording en moet geoptimaliseerd, verbeterd en afgesteld worden.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:
Peace Mission Project
Ab Parmentier
Weiwerd 10
9746 CH Groningen
email: contact@peacemissionproject.com
website Nederlands:
http://peacemissionproject.com/nederlands/index.html
website Engels:
peacemissionproject.com
tel.: 050-8512764
mobiel: 06-83611378

Peace Mission Project

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234