Bezuinigingen leiden tot tekorten bij sociale werkvoorziening

De bezuinigingen op de Sociale Werkvoorzieningsbedrijven hebben vorig jaar geleid tot een tekort van in totaal 135 miljoen euro. Dat is fors meer dan in 2010, toen het tekort nog 33 miljoen euro bedroeg. Ondanks de economische crisis, gaan steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag bij een gewone werkgever. Dit percentage is gestegen naar 32 procent.

Dat blijkt uit de Branchecijfers over 2011, die vandaag zijn verschenen. In 2011 is 120 miljoen euro bezuinigd op de Rijkssubsidie voor de sociale werkvoorziening. Ook heeft geen indexatie plaatsgevonden en hebben gemeenten minder budget beschikbaar voor re-integratie.

Het overgrote deel van de kosten van sociale werkvoorzieningsbedrijven bestaat uit loonkosten, die vastliggen in de cao. In 2011 betaalde een SW-bedrijf per medewerker gemiddeld 2.200 euro meer aan loonkosten dan aan subsidie werd ontvangen.

De tekorten worden opgevangen door in de overige kosten te snijden en waar mogelijk de opbrengsten van het werk te verhogen. Waar dat niet afdoende is, wordt het tekort opgevangen door een (extra) gemeentelijke bijdrage of door in te teren op het eigen vermogen van het bedrijf.

Cedris-voorzitter Iris van Bennekom: “De cijfers zijn een belangrijk signaal aan het nieuwe kabinet dat er voldoende budget moet blijven waarmee SW-bedrijven mensen aan de slag kunnen helpen in een baan die bij ze past. De loonkosten zijn een gegeven, het zou onverstandig zijn als er geen geld meer overblijft voor de begeleiding van mensen naar werk. Want werk moet centraal staan. Daarmee besparen we op de uitkeringen en geven we mensen de kans een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving.”

Het aantal mensen in de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd gedaald en bedraagt 104.200, 600 minder dan in 2010. Er gaan steeds meer mensen aan de slag bij gewone werkgevers, vooral via (groeps)detacheringsconstructies, waarbij de medewerker in dienst blijft van het SW-bedrijf en ‘uitgeleend’ wordt aan de werkgever. In 2011 zijn 1000 nieuwe medewerkers aan de slag gegaan via groepsdetachering, die voorheen met name aan de slag waren op een beschutte werkplek in het SW-bedrijf.

Opvallend is verder dat steeds minder mensen uit andere regelingen (zoals de bijstand, Wajong, WIA of AWBZ) aan de slag gaan in of via de SW-bedrijven. Vorig jaar waren dat er 20.300, een afname van bijna 6.000. Dit is een direct gevolg van de bezuiniging op het gemeentelijke re-integratiebudget, waardoor er geen geld meer is om hen aan de slag te helpen.

Mededeling voor de redacties, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Klap, communicatieadviseur a.i. 06 205 44 589 of via pklap@cedris.nl.
Zie ook het persbericht: Reactie Cedris op regeerakkoord

CEDRIS

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234