11 oktober: nieuwe beurs geeft boost aan vrouwelijk talent

Als kleine kinderen gevraagd wordt een professor te tekenen, zetten zowel jongens als meisjes een man op papier. Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat zelfs volwassen wetenschappers dezelfde vooringenomenheid hebben, terwijl diversiteit binnen organisaties aantoonbaar productiviteitbevorderend is. Daarom krijgt op donderdag 11 oktober de carrière van een talentvolle onderzoekster een boost met de uitreiking van de eerste Nederlandse L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’-beurs.

Gezondheidswetenschapper Judith Rietjens (34, Erasmus Universiteit) krijgt de beurs vanwege haar excellente interdisciplinaire onderzoek naar het gebruik van palliatieve sedatie (een manier om onbehandelbaar lijden aan het levenseinde te verlichten). Ze werkt momenteel als universitair docent bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam en aan de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Ghent University & Vrije Universiteit Brussel.

Met de beurs wil Rietjens een raamwerk opzetten dat verklaart waarom palliatieve sedatie in sommige landen meer wordt toegepast dan in andere. Daarvoor zal ze onderzoeksresultaten uit Nederland, België, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vergelijken. Rietjens: “Ik word gedreven door de wens om bij te dragen aan het verbeteren van zorg voor patiënten in de laatste levensfase. Mijn onderzoek heeft tot doel om de zorg en besluitvorming voor deze patiënten meer evidence based en cultureel sensitief te maken.” Ze hoopt dat haar onderzoek richting zal geven aan beleid en verwacht dat de prijs ook behulpzaam kan zijn bij de aanvraag van bijvoorbeeld een prestigieuze VIDI-beurs.

De jaarlijkse beurs van 25.000 euro biedt vrouwen de gelegenheid om zich enkele maanden louter te wijden aan het schrijven van wetenschappelijke artikelen in de stimulerende omgeving van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar.
Met slechts 14,8 procent vrouwelijke hoogleraren is Nederland hekkensluiter in Europa. Dat de wetenschappelijke top zo’n mannenbastion blijft is hoogst opmerkelijk. Tegenwoordig heeft in het westen meer dan 40 procent van de vrouwelijke 25- tot 34-jarigen een universitair diploma tegenover maar 33 procent van de mannen. Nog steeds geldt evenwel: hoe hoger de academische positie, hoe lager het aantal vrouwen. Het Nederlandse ‘For Women in Science’-programma beoogt daarom vrouwelijke talenten vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en zo bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

Cosmeticaconcern L'Oréal en UNESCO hebben in 1998 het internationale L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science'-programma gelanceerd. Sindsdien zijn meer dan 1.200 vrouwelijke wetenschappers in 83 landen onderscheiden. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. UNESCO stimuleert wereldwijd gelijke kansen en diversiteit, met name in de wetenschappen.

Op 11 oktober reiken de Nationale UNESCO Commissie, L’Oréal Nederland en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) de eerste Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs uit aan Judith Rietjens. Dit gebeurt tijdens de talentendag ‘Pump your Career’ in de Amsterdamse Beurs van Berlage, georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Contact:
• Inge Kaaijk-Wijdogen, Corporate Communication Director, ikaaijk@nl.loreal.com 023-5499391, www.loreal.nl
• Gerald Schut, Beleidscoördinator Wetenschap, gschut@unesco.nl 070-4260266, www.unesco.nl
• Aafke Hulk, NIAS Rector, A.Hulk@nias.knaw.nl 070-5122715, www.nias.nl
• Judith Rietjens, beurswinnares, via persvoorlichting Erasmus MC: Joyce de Bruijn, j.debruijn.1@erasmusmc.nl 010-7030455

L'Oréal

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234