Politiek benadeelt burgers voor minimaal 9 miljard euro

20x20-initiatief presenteert concrete plannen die 13 september door iedere politieke partij onmiddellijk moeten worden omarmd.

Vanmiddag vindt in Nieuwspoort de aftrap plaats van 20x20, een initiatief van deskundigen uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven en verschillende politieke partijen. Vlak voor de verkiezingen legt deze groep een aantal concrete plannen op tafel waarmee de overheid op direct ruim 9 miljard euro kan besparen door dienstverlening anders te organiseren. Een goed plan is niet links of rechts, maar lost een probleem op: als een overheid onnodig geld uitgeeft, doet zij haar werk niet naar behoren.

Bezuinigingen hoeven niet altijd een verschraling te zijn. Als de overheid gericht innoveert, kunnen kosten dalen terwijl prestaties verbeteren. Crisis is de perfecte prikkel om verouderde patronen te doorbreken en te komen tot een ondernemende overheid die drastisch dereguleert. Het is allemaal al vaker gezegd, maar de politiek maakt van de bezuinigingsnood nog steeds geen vernieuwingsdeugd. De overheid moet actief gebruik maken van informatietechnologie en ondernemers ondersteunen die bepaalde dienstverlening beter en goedkoper kunnen aanbieden.

Concrete lijst met plannen
De politiek benadeelt de burgers van Nederland voor minimaal 9 miljard euro door niet efficiënt genoeg te werken. De initiatiefgroep 20x20 presenteert een lijst met concrete vernieuwingen die de overheid 20% beter laten presteren tegen 20% lagere kosten. Deze plannen liggen met name op het gebied van gezondheidszorg, jeugdhulpverlening en dienstverlening.

Ruim 20 ideeën, met een totale besparing van tenminste structureel 9 miljard euro zijn beknopt uitgewerkt in nauw overleg met politici en andere stakeholders. De kick-off hiervan vindt maandagmiddag 10 september plaats in Nieuwspoort.

Enkele voorbeelden: van zwartwerkoffensief tot elektronische facturen
- 750 miljoen door professionaliseren van facilitaire inkoop in de zorg.
- 250 miljoen besparing per jaar als de overheid dwingend oplegt dat alle facturen elektronisch moeten worden verstuurd en behandeld.
- 2,5 miljard door gerichte inzet op fraudebestrijding en zwartwerken.
- 1,5 miljard door hulp van de vele instanties voor alle 100.000 multiprobleem-gezinnen te bundelen.
- 500 miljoen d.m.v. één gemeenschappelijk digitaal postbussysteem dat open is voor zowel publieke als private partijen. Alleen de belastingdienst al verwacht met digitale communicatie 95 miljoen euro te kunnen besparen.

De eerste 9 miljard voor de formatie ligt klaar
De initiatiefgroep 20x20 roept partijen op in de kabinetsformatie deze lijst met vernieuwingen op te pakken. Er liggen miljarden voor het oprapen, puur en alleen door de overheid slimmer te laten werken.
Deze eerste set besparingen is pas het begin. Er bestaan nog veel meer ideeën met de 20x20-potentie. De initiatiefnemers zijn er van overtuigd dat we volgens dit principe de bezuinigingsopgave voor de volgende kabinetsperiode kunnen oplossen zonder schrappen of schaven. Het gaat om transformaties die oplossingen geven die 20% beter en 20% goedkoper zijn dan het huidige beleid. Daarom gaat 20x20 verder met verzamelen en uitwerken totdat de handtekeningen onder het nieuwe regeerakkoord zijn gezet. En als het nodig is, ook daarna.
Er zijn inmiddels zoveel kleine partijen en middenpartijen dat er alleen maar iets kan verbeteren als we kijken naar concrete oplossingen in plaats van naar ideologie en partijbelang.

Wat is de initiatiefgroep 20x20? Een tijdelijke alliantie van doorpakkers en vernieuwers die al eerder actief waren op persoonlijke titel in bewegingen als "Doorbraak in dienstverlening", "Titanic zoekt Sloepen", het "Veere-beraad" en de "Kafkabrigade". In het verleden hebben deze initiatieven al vaker gezorgd voor grote kostenbesparingen bij de overheid en gezorgd voor vermindering van bureaucratie.

Op www.20x20.nl is het rapport met de eerste vernieuwingen te downloaden en is gelegenheid voor e-mailcontact.

Geplaatst in:

Op www.20x20.nl is het rapport met de eerste vernieuwingen te downloaden en is gelegenheid voor e-mailcontact.

Voor meer informatie:
Rob Oudkerk (Transformatiefabriek) 06- 54212392
Arre Zuurmond (Kafkabrigade) 06-54754931
Henk Duinkerken (Doorbraak in Dienstverlening) 06-30103837
Linda Bijl (Opvoedpoli) 06- 22427765
Eric Loe (Doorbraak in Dienstverlening) 06-22374062
Huub Nelis (YoungWorks) 06-20012115
Marianne van den Anker (Transformatiefabriek) 06-22515343

Young Works BV

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234