Steeds meer mbo-studenten sluiten opleiding succesvol af

Benchmark mbo 2011 toont weer stijging aantal diploma's:

Steeds meer mbo-studenten sluiten hun opleiding succesvol af met een diploma. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Benchmark mbo 2011, bouwsteen studiesucces. "Onze docenten en instructeurs hebben een groot aandeel in dit succes," stelt Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad. "Zij weten vernieuwingen zoals beroepsgericht onderwijs en de invoering van kwalificatiedossiers op de juiste manier te vertalen naar goed onderwijs. "Een compliment voor hen dus. En een opsteker voor het hele mbo dat hofleverancier is van midden- en kleinbedrijf."

Studiesucces is als bouwsteen in de benchmark mbo het overallbeeld van twee indicatoren: jaarresultaat en diplomaresultaat. Deze indicatoren zijn specifiek door het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de sector voor het mbo ontwikkeld. Jaarresultaat vertelt per jaar in percentages hoeveel studenten succesvol afstuderen. Diplomaresultaat laat in percentages het aantal studenten zien dat aan het einde van hun opleiding het mbo met een diploma verlaat. Beide indicatoren laten mbo-breed een licht stijgende lijn zien: op jaarresultaat scoort het mbo in 2011 67,8%, op diplomaresultaat 67,6%. Ter vergelijking: in 2010 was dat nog respectievelijk 67,4% en 66,6%. Van Zijl: "Uitgesplitst naar roc's, aoc's en vakscholen valt op dat de roc's en aoc's verantwoordelijk zijn voor de stijgingen. Vakscholen hebben helaas te maken met lichte dalingen. Daarnaast is het opvallend dat het totale studentenaantal in het mbo in 2011 voor het eerst sinds jaren iets is gedaald, met bijna 7.000 van 545.543 naar 538.568 studenten." De indicatoren kunnen niet direct worden vertaald als slagingspercentages.

De nieuwe cijfers geven ook inzicht in het succes per studentcategorie. Van Zijl: "Zo zien we dat vrouwen het net iets beter doen in het mbo dan mannen. De mannen zijn wel bezig aan een inhaalrace: vergeleken over vier jaar laten zij een sterkere stijging zien." Een andere categorie zijn de studenten ouder dan 23 jaar. "In het mbo is 22% van de studenten ouder dan 23 jaar. Twee jaar geleden nog waren de 23-minners succesvoller. Maar de 23-plussers hebben niet stilgezeten: zij zijn nu succesvoller dan hun jongere collega-studenten."
Uitgesplitst naar autochtoon en allochtoon laat de benchmark voor beide groepen een gestage stijging zien. "Vergelijken we de stijging van autochtone studenten en westerse allochtone studenten met elkaar, dan gaan zij ongeveer gelijk op. En ook niet-westerse allochtonen doen het steeds beter."

De volledige Benchmark mbo 2011 Bouwsteen Studiesucces vindt u op: www.mboraad.nl.
In de benchmark zijn ter vergelijking de cijfers van 2008 tot en met 2011 opgenomen.

Geplaatst in:

MBO Raad

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234