Humanistische politieke meetlat online

Hoe humanistisch zijn politieke partijen eigenlijk?

Het Humanistisch Verbond en de Humanistische Alliantie hebben ook deze verkiezingen weer het humanistische gehalte van de verschillende programma 's van de politieke partijen gemeten. De meetlat is speciaal ontwikkeld voor de geïnteresseerde kiezer die de humanistische waarden wil laten meewegen bij zijn stemvoorkeur.

Fundamentele waarden
Humanisten variëren in hun politieke kleur, sommigen kiezen voor liberaal en anderen zijn meer socialistisch. Maar ze delen met elkaar een aantal fundamentele waarden. Vrijheid en gelijkheid zijn uitgangspunt en zelfbeschikking gaat samen met verantwoordelijkheid voor elkaar.

Politieke partijen verschillen onderling in hun behandeling van medische ethiek, de scheiding van kerk en staat en een werkelijk gelijke behandeling van iedereen. Ook op economisch terrein en de koers van Europa vertonen politieke partijen uiteenlopende visies

Thema's
Dertien thema's zijn langs de meetlat gelegd. Variërend van fundamentele vrijheden en een menselijke economie, een Europa van waarden én democratie, de scheiding van kerk en staat, gelijke rechten, duurzaamheid tot medisch ethische zelfbeschikking, een menswaardig vreemdelingen- en asielbeleid, privacybescherming, echte zorg, creatief burgerschap, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

Net als in 2010 scoren Groen Links en D66 op alle dertien thema's weer hoog, gevolgd door de PvdA. Nieuw en direct al op nummer 4 staat de Partij van de Dieren. De liberalen van de VVD zitten voor de humanisten op een problematische koers. Zo scoort de partij hoog op waarden als vrijheid en de scheiding kerk en staat, maar blijft achter op het terrein van duurzaamheid en een economie die ook menselijke groei bevordert. En net als twee jaar geleden staat de PVV onderaan de lijst.

Voor meer informatie over hoe de politieke partijen scoren op de verschillende thema's kunt u terecht op humanistischemeetlat.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Markx mailto:s.markx@humanistischverbond.nl van het Humanistisch Verbond
T 020 5219090 M 06 44 130 568 of M Lize Alink 0622197149

Deze meetlat is gemaakt door het Humanistisch Verbond en de Humanistische Alliantie. Er is gebruik gemaakt van de definitieve partijprogramma's, m.u.v. D66 en VVD, deze waren nog niet beschikbaar. De feitelijke tekst van partijprogramma's is als basis gebruikt, maar regelmatig is een interpretatie nodig. De duiding 'onbekend' betekent dat het thema niet of op onduidelijke / tegenstrijdige manier door de betreffende partij behandeld wordt. De volgorde van de partijen is willekeurig.

Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke organisatie die vanuit een humanistische levensovertuiging:
- zingeving en inspiratie biedt bij het vinden van antwoorden op maatschappelijke en persoonlijke levensvragen
- een samenleving wil bevorderen waarin mensen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor zichzelf, de samenleving en de natuur. Het motto is: zelf denken samen leven.
www.humanistischverbond.nl

De Humanistische Alliantie is een vereniging van humanistische organisaties. Tot de direct georganiseerde achterban behoren leden, medewerkers en vrijwilligers van ruim 50 organisaties, waaronder het Humanistisch Verbond, HIVOS, Humanitas en HUMAN.
De totale ongeorganiseerde achterban telt volgens onafhankelijk onderzoek minstens 1 miljoen 'humanisten', waaronder atheïsten, agnosten, vrijdenkers, religieus humanisten en Alevieten. De lidorganisaties bieden - vanuit een maatschappijkritische houding en humane waarden - alternatieven voor sociale vragen, in de vorm van visies, acties en praktische diensten.
http://www.human.nl/

Humanistisch Verbond

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234