MBO Raad: klachtafhandeling moet op orde zijn

De MBO Raad steunt het ministerie van Onderwijs in haar besluit om de organisatie van de klachtenprocedure wettelijk te verankeren. Het besluit is een reactie op het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar klachtafhandeling in het mbo. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad: “Het kan niet dat er nog instellingen zijn die de zaken rond klachtafhandeling niet helemaal op orde hebben. Voor onze studenten en hun ouders moet gewoon helder zijn waar ze terecht kunnen als ze een klacht hebben en wat ze dan van de school mogen verwachten.”

Uit de uitkomsten van het inspectieonderzoek naar de organisatie van de klachtenprocedures blijkt dat 1 op de 4 instellingen niet voldoet aan informatieverplichtingen. Daarnaast blijkt het vereiste klachtenreglement te vaak niet of moeilijk vindbaar via bijvoorbeeld de website en heeft iets meer dan de helft van de instellingen die een klachtenregeling kon overleggen, geen interne klachtencommissie.
Ook voldoet de helft van de instellingen niet aan (onderdelen van) de afspraken die de MBO Raad en de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) in 2009 hebben vastgelegd in de Richtlijn Klachtenbehandeling mbo van JOB en MBO Raad.

Richtlijn opnieuw onder de aandacht
De MBO Raad zal de richtlijn opnieuw onder de aandacht van de instellingen brengen. Jan van Zijl: “Vergezeld van het dringende verzoek de afspraken in de richtlijn te respecteren en uit te voeren. Deze richtlijn hebben we nota bene zelf samen met de JOB opgesteld. Dan moeten alle instellingen daar ook naar handelen, en niet de helft.” Van Zijl maakt zich zorgen over het beeld dat naar aanleiding van het onderzoek kan ontstaan: “De trend is nu eenmaal dat meteen een hele sector als ‘deugt niet’ wordt weggezet. Terwijl de waarheid gelukkig een stuk genuanceerder ligt, zie het recente Onderwijsverslag van dezelfde Inspectie. Maar instellingen die de zaken gewoon op orde hebben, hebben last van collega’s die dat niet hebben. Wettelijke verankering kan als aanvulling op de richtlijn werken.” De MBO Raad zal op verzoek van het ministerie ook nadenken over aanvullende acties, zoals scholing, die de werking van klachtenregelingen kunnen stimuleren.

Doorstart Ombudslijn mbo
De MBO Raad is tevreden over het voornemen van de minister om de Ombudslijn mbo voort te zetten. Ze sluit daarmee aan bij de wens van de vereniging. ”Studenten konden zich bij de Ombudslijn melden als ze zich naar aanleiding van een klacht niet correct behandeld voelen. Het ministerie van OCW heeft de ombudslijn per 1 april opgeheven,” licht Van Zijl toe. “Wij denken dat de ombudslijn een belangrijke functie kan blijven vervullen in het verder op orde brengen van de klachtafhandeling in het mbo. Ook willen we dat de ombudslijn bij een klacht als bemiddelaar tussen student en school en omgekeerd kan worden ingezet.” De MBO Raad is in overleg met OCW en de JOB over een doorstart. Van Zijl: “De JOB krijgt ook regelmatig telefoontjes van studenten over zaken in het mbo. Wij willen graag de krachten én de klachten bundelen om zo samen te werken aan verdere verbetering van de onderwijskwaliteit.”

Geplaatst in:

Noot voor de redacties, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Hulsbosch, perswoordvoerder MBO Raad, op 06 - 50 27 26 73.

De MBO Raad is de brancheorganisatie van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn 70 onderwijsinstellingen aangesloten. De mbo-sector telt 625.000 deelnemers en 50.000 werknemers. Ongeveer veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee is het middelbaar beroepsonderwijs het meest voorkomende opleidingsniveau op de arbeidsmarkt.

MBO Raad

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234