Prins van Oranje opent tentoonstelling Koninklijk Paleis Amsterdam

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent donderdagochtend 28 juni de tentoonstelling Koning Lodewijk Napoleon & zijn Paleis op de Dam in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Koning Lodewijk Napoleon (1778-1846) kwam in 1806 als koning van Holland naar Nederland. In 1808 nam hij zijn intrek in het stadhuis van Amsterdam dat toen de bestemming van koninklijk paleis kreeg. De tentoonstelling geeft een beeld van de Franse invloeden op het paleis. De opening vindt plaats in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden.

De tentoonstelling gaat terug naar de beginjaren van het gebouw als Koninklijk paleis. Aan de hand van minidocumentaires, kunstvoorwerpen en kenmerken in het gebouw zelf wordt een beeld geschetst van de manier waarop Koning Lodewijk Napoleon destijds leefde en het stadhuis gereed maakte voor de nieuwe functie van paleis. De Franse invloeden zijn bijvoorbeeld de collectie empire meubelen. Naast inrichting en minimale architectonische aanpassingen van het paleis, vaardigde hij beleidsmaatregelen uit die tot op de dag van vandaag merkbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn centralisatie van de waterschappen en oprichting van een Koninklijk Museum, de voorloper van het huidige Rijksmuseum.

Keizer Napoleon benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon in 1806 tot Koning van Holland en onthief hem van deze functie in 1810 toen het toenmalige Holland deel werd van het Franse Keizerrijk. Het gebouw heeft altijd zijn paleisfunctie behouden en is thans ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis.

Tentoonstelling: 29 juni - 16 september 2012, dagelijks van 11.00 - 17.00 uur
(september maandags gesloten )

Symposium
In het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in Amsterdam zal op 13 september 2012 een publiekssymposium georganiseerd worden. Tijdens het symposium wordt zowel dieper ingegaan op de transformatie van stadhuis naar paleis als het regeringsbeleid en maatregelen die Lodewijk Napoleon nam.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Aanvangstijd: 10.00 uur.
Accreditatie per e-mail voor maandag 25 juni 16.00 uur: rvd.pers.kh@minaz.nl o.v.v. na(a)m(en), medium en functie.

Vanwege de beschikbare ruimte kan er bij grote mediabelangstelling een beperking worden ingesteld. Media worden per e-mail hierover geïnformeerd.

Voorbezichtiging: Voorbezichtiging van de tentoonstelling is mogelijk woensdag 27 juni om 15.00 uur. Ook hiervoor is accreditatie noodzakelijk.

Informatie en beeldmateriaal:
Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam, mevrouw G. Celebi-Arendsen, tel. 020 - 620 40 60, g.celebi@dkh.nl / www.paleisamsterdam.nl

Rijksvoorlichtingsdienst
Tel. 070 - 3564142
www.koninklijkhuis.nl
www.youtube.com/koninklijkhuis

St. Koninklijk Paleis Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234