Zwembad De Waterdam kiest ENER-G Nedalo voor 125 kW wkk

ENER-G Nedalo heeft recentelijk een nieuwe warmtekrachtinstallatie opgeleverd bij zwembad De Waterdam in Edam-Volendam. De voorziening levert warmte en elektriciteit voor het zes hectare grote zwemcomplex. De tweede rookgaskoeler levert bovendien 6 °C gratis warmte op. De opdracht werd gegund vanwege onder meer de snelle terugverdientijd en aanzienlijke CO2-reductie.

De Waterdam behoort tot de grotere zwemcomplexen in Nederland. De gemeente besloot tot een grote renovatie die het bad in drie stappen toekomstbestendig moet maken. Zo komen er buiten meer speelgelegenheden en omkleedvoorzieningen voor de allerkleinsten. Grotere cabines en bredere doorgangen binnen zijn gericht op mensen met een mindere mobiliteit. En er wordt een uitgebreider sportief programma voor vijftigplussers ontwikkeld. De renovatie start met het buitenbad. Daarna volgen het instructiebad, wedstrijdbad, de omkleedvoorzieningen, entree en de installaties hiervan, allemaal uit 1974. Als laatste wordt het recreatiebad aangepakt dat in 1995 is opgeleverd.

Afgestemd op toekomst
Om de juiste keuzes te maken huurt De Waterdam diverse elektrotechnische en bouwkundige adviseurs in. De offertes van meerdere wkk-leveranciers werden getoetst aan één heel transparant selectiecriterium: rendement. Het besparingsmodel van ENER-G Nedalo won glansrijk. De doorrekeningen laten zwart op wit zien dat de iets grotere wkk de installatie het snelste terugverdient inclusief een aanzienlijke CO2-reductie. Een tweede rookgaskoeler verwarmt het suppletiewater. Die zes graden extra geven enorm comfort in de binnenbaden als de filters worden gespoeld en scheelt in het opwarmen. Tussen opdracht en realisatie lagen drie maanden.

Over ENER-G Nedalo
ENER-G Nedalo is de oudste leverancier van warmtekrachtinstallaties in Nederland en beschikt over de grootste vloot van Europa. Warmtekracht, kortweg wkk, is door slim gebruik van energie dubbele winst: lagere kosten en een aanzienlijke CO2-reductie. De bedrijfsvoering wordt dus duurzamer en draagt actief bij aan actuele milieudoelstellingen. Dat is een sterk verhaal voor het imago, maar ook voor bijvoorbeeld het aanvragen van interessante overheidssubsidies.

Zo werkt wkk
Wie elektriciteit nodig heeft, koopt elektriciteit van het nutsbedrijf, en wie warmte nodig heeft, koopt gas. Bij warmtekrachtkoppeling koopt een gebruiker gas om via een warmtekrachtinstallatie zelf elektriciteit en warmte te maken.

De warmte gaat naar de eigen accommodatie. De elektra kan worden gebruikt voor de eigen operationele processen en/of geheel of gedeeltelijk voor extra inkomsten worden teruggeleverd aan het nutsbedrijf. Deze techniek past ENER-G Nedalo al tientallen jaren succesvol toe bij tuinbouw, luchthavens, ziekenhuizen, zwembaden en andere grootverbruikers in energie.

ENER-G plc
ENER-G plc is de Britse moedermaatschappij van ENER-G Nedalo. Het bedrijf levert duurzame energieoplossingen voor opdrachtgevers over de gehele wereld. Via organische groei en acquisities is ENER-G plc uitgegroeid tot een wijdvertakt netwerk van gespecialiseerde ondernemingen. Zo wordt de markt van warmtekrachtinstallaties bediend vanuit vier dochtermaatschappijen: ENER-G Nedalo in Nederland en ENER-G Combined Power in het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk voor het hele internationale bestaande speelveld, en ENER-G Polska en Kipszer Energia Technologiai voor de opkomende Oost-Europese markten.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Tiggelen, sales manager, 0297 - 29 32 00, 06 - 12 51 12 37, of cvt@energ.nl.

Kijk voor een kant-en-klaar artikel op energ.nl, menukeuze naslag.
Artikelfoto groot: zwembad De Waterdam in Edam-Volendam.
Artikelfoto klein: ENER-G Nedalo 125 kW warmtekrachtinstallatie.

Wij stellen het op prijs als wij bij publicatie van u een bewijsnummer (pdf) of link ontvangen. U kunt dit zenden naar bovenvermeld e-mailadres.

ENER-G Nedalo

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234